Forbes za przywróceniem parytetu złota

Pojawił się kolejny głos poparcia dla powrotu parytetu złota. Tym razem znany amerykański wydawca prasy ekonomicznej Steve Forbes w wypowiedzi dla stacji CNBC przekonywał, że związanie dolara ze złotem to szansa na wzmocnienie amerykańskiej waluty.

Forbes stwierdził, że działania amerykańskiej Rezerwy Federalnej przyczyniły się do dzisiejszych kłopotów. Co więcej FED nie robi zdaniem wydawcy nic żeby sprowadzić amerykańskie finanse na „bezpieczne wody”. W opinii Forbes’a wzmocnienie dolara mogło by się odbyć przez związanie go ze stabilnym złotem. Tym samym zasugerował powrót do parytetu złota.

Forbes dołączył do grona zwolenników powrotu do dawnych rozwiązań. Tak jak wielu specjalistów ma świadomość, że parytet złota był ograniczeniem dla płynności i elastyczności rynków finansowych. Nie mniej takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie zapędów wielu państw do życia ponad stan.

Wypowiedź Forbes’a to kolejny głos liczącego się eksperta w sprawie powrotu do bardziej stabilnych rozwiązań finansowych. Niedawno informowaliśmy o pomyśle polityków jednej z największych partii w Szwajcarii, którzy proponują wprowadzenie alternatywnego franka opartego na złocie.

źródło: pb.pl