Pieniądz fiducjarny

Gdzie Polacy ulokują 54 miliardy złotych?

Polacy w ciągu ostatnich 3 miesięcy wypłacili z polskich banków 54 miliardy złotych. W fazie głębokiego kryzysu epidemicznego, jakiego świat nigdy wcześniej nie doświadczył, wielu ludzi decyduje się na zabezpieczenie swojego majątku. Gdzie podczas kryzysu lokować pieniądze, by zapewnić sobie stabilną przyszłość? Które aktywa są najbezpieczniejsze?

– To zawsze jest pewnego rodzaju schemat – mówi Michał Tekliński, ekspert Grupy Goldenmark. – Gdy sytuacja w kraju pogarsza się drastycznie, ludzie zaczynają szukać zabezpieczenia własnego majątku. W pierwszej kolejności próbują zabezpieczyć gotówkę. Wtedy warto szukać stabilnych aktywów, o których wiemy jak zachowują się w ekstremalnej sytuacji. Należy pamiętać o zasadzie – lokata to zabezpieczenie, a nie inwestycja.

Jak podkreśla ekspert, głównym celem lokowania kapitału jest zabezpieczenie przyszłości, dlatego lokowanie zawsze powinno być rozważane w kontekście długoterminowym. Podstawową zasadą umiejętnego lokowania środków jest też dywersyfikacja. Umieszczenie całego majątku tylko w jednym rodzaju aktywów jest niebezpieczne w kontekście sytuacji ekstremalnej, takiej jak na przykład pandemia. Warto pamiętać, by środki były podzielone proporcjonalnie pomiędzy różnego rodzaju aktywami.

Wybór aktywów jest różnorodny – zarówno ziemia, złoto, czy nieruchomości są trwałe i utrzymują wartość. Historycznie najlepiej sprawdzającym się w kryzysie instrumentem jest złoto. Fizyczna postać tego instrumentu sprawia, że ma on potwierdzoną statystykami odporność na inflację, niską korelację z giełdami i bardzo wysoką płynność. Złoto stało się stabilnym i bezpiecznym narzędziem.

Cena złota wzrosła o przeszło 30% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tę wartość warto porównać do m. in. lokaty bankowej, której z założenia roczne oprocentowanie wynosiło 3%, a aktualnie oscyluje w okolicach 1%. To potwierdza, jak drastycznie inne są te narzędzia – mówi Michał Tekliński.

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash