Globalne zasoby złotych ETF-ów w 2019 r. na historycznych maksimach

Według najnowszego podsumowania Światowej Rady Złota, globalne zasoby funduszy ETF zasilanych złotem w 2019 roku odnotowały wpływy netto na poziomie 19,2 mld USD (ok. 400 ton). Osiągnęły tym samym najwyższy w historii poziom, prawie 2 900 ton.

Cena złota

Cena złota osiągnęła lub była bliska rekordowych poziomów we wszystkich głównych walutach G10 oprócz dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego.

W ciągu roku mogliśmy zaobserwować trzy etapy:

  • Względnie płaskie pierwsze pięć miesięcy, kiedy cena złota utrzymywała się w okolicach 1 300 USD.
  • Gwałtowny wzrost od końca maja do początku września, kiedy to cena złota skoczyła w okolice 1 546 USD (okres obniżek stóp procentowych przez FED).
  • Korekta od połowy września i spadek w okolice 1 460-1 470 USD.

 

Główne czynniki wzrostu

Wzrost ceny złota w minionym roku miał swoje źródła przede wszystkim w polityce pieniężnej banków centralnych. Zdaniem Światowej Rady Złota historycznie przejście od stanowiska jastrzębiego do neutralnego, a następnie do gołębiego, zawsze powodowało umocnienie kruszcu. Dodatkowo potencjał złota zwiększa się dzięki środowisku niskich stóp procentowych.

Wiele czynników geopolitycznych, rynkowych i ekonomicznych, z którymi mieliśmy do czynienia w 2019 roku, może być kontynuowanych w 2020 roku. Dotyczy to zarówno polityki FED, jak i kwestii związanych z wojną handlową. Choć przedstawione zostały zarysy teoretycznej umowy między USA i Chinami, w dalszym ciągu nie znane są szczegóły. Wiadomo także, że dotychczasowo wypracowane porozumienia dotyczą zaledwie cofnięcia karnych taryf. W dalszym ciągu nie rozstrzygnięte zostały najbardziej newralgiczne tematy.

Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się Brexit. I choć doprowadzenie do końca sprawy wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej znajdzie odzwierciedlenie w spadku niepewności związanej z tym czy do Brexitu w ogóle dojdzie, nadal pozostaje jeszcze kwestia tego, co będzie później: jaki efekt przyniesie Brexit w długim terminie?

Trendy Długoterminowe

  • Globalne fundusze ETF wspierane złotem wzrosły o 400 ton netto w 2019 roku, głównie dzięki silnym napływom w drugiej połowie roku.
  • Fundusze z Wielkiej Brytanii i Niemiec wzrosły w ciągu roku o 15 proc. i 13 proc., co jest efektem obaw związanych z Brexitem i ujemnym oprocentowaniem w Niemczech.
  • W Ameryce Północnej fundusze wzrosły o 206 ton netto.
  • Tanie ETF-y wspierane złotem w USA odnotowały dodatnie przepływy w ciągu 18 ostatnich miesięcy i zwiększyły swoje udziały o 60 proc.

Źródło: https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows