Czym naprawdę jest gold silver ratio?

W chwili pisania tego tekstu złoto kosztuje 1247$ a srebro 18,28$. Ich iloraz wynosi 1:68, co oznacza, że jedna uncja złota stanowi równowartość nieco ponad 68 uncji srebra. Czy tak oszacowana relacja jest wyznacznikiem realnej wartości tych dwóch metali? Czy 68-krotnie wyższa wartość złota jest obiektywna?

Dawne ratio

Pieniądz papierowy choć sięga korzeniami VI w. n.e. we współczesnych systemach monetarnych zakorzenił się całkiem niedawno (pierwszy papierowy banknot europejski został wydrukowany w Szwecji w XVII w., zaś standard metalu szlachetnego porzucono nieco ponad 100 lat temu). Jak więc wyceniano wartość złota lub srebra, kiedy nie było banknotów? W jaki sposób nadawano szlachetnym metalom cenę skoro pieniądzem były… metale szlachetne?

Zasada jest doprawdy prosta. Za każdym razem – tak dawniej jak i dzisiaj – cena jest odbiciem wzajemnego stosunku dwóch produktów. Współcześnie, cena czegokolwiek – np. tony węgla – odzwierciedla swoją relację wobec papierowego pieniądza. Im więcej węgla tym niższa jego cena. Im więcej banknotów, tym niższa jego wartość lub jak kto woli, wyższa cena węgla. To samo odnosi się do żywności, samochodów, domów, a w końcu także złota i srebra. Współczesny banknot jest wspólnym mianownikiem, który ułatwia porównywanie cen. Dawniej nie był on jednak stosowany. Jak więc wyceniano np. złoto lub srebro, które były pieniędzmi?