GPW

GPW pragnie nawiązać współpracę z giełdami regionu – powstanie nowy indeks ETF?

Rekordowe wyniki GK GPW, historyczne zyski netto, perspektywa rozwoju z okolicznymi giełdami z Europy Środkowo–Wschodniej… Wielki rozwój polskiej GPW, a także duże plany na przyszłość.

Spotkanie w Pradze

Spotkanie zorganizowane 20 lutego 2018 r. w Pradze, przez giełdę warszawską i praską, było iskrą zapalną do wspólnych działań. Był to pierwszy szczyt giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w formacie V4+2. Wzięli w nim udział prezesi giełd z Czech, Polski, Węgier i Słowacji oraz z Rumunii i Chorwacji. Celem spotkania było podjęcie współpracy w obliczu nowych regulacji i wymagań, które są wdrażane przez Unię Europejską. Takie podejście daje potencjał do stworzenia wspólnego stanowiska, które reprezentowałoby cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

Rekordowe wyniki

W 2017 roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 352,0 mln zł. Tym samym osiągnięto najwyższy zysk netto w wysokości 156,1 mln zł. Zysk EBITDA również ukształtował się na rekordowym poziomie 212,2 mln zł. W 2017 roku wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 27,8%, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród europejskich giełd. Łączna liczba debiutów nie była wprawdzie rekordową liczbą, ale i tak wygląda dobrze – zadebiutowały 34 nowe spółki, w tym 19 na NewConnect i 15 na rynku głównym GPW. Co ciekawe, siedem spółek przeniosło swoje notowania z NewConnect na rynek główny GPW, co oznacza, że spółki z alternatywnej giełdy potrafią się rozwijać.

Działanie spółki podsumował Marek Dietl Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Po bardzo dobrym dla całego rynku kapitałowego roku ubiegłym, rok 2018 będzie czasem opracowywania strategii dla całego rynku kapitałowego i zmian, które są już nakreślone. Wszystko wskazuje na to, że rozwój polskiej gospodarki w najbliższym roku nie zwolni tempa – chcemy ją wspierać jeszcze lepiej i wspomagać przedsiębiorstwa w ramach dobrze rozumianego patriotyzmu gospodarczego.

Indeks ETF

Kilka dni temu odbyła się konferencja podsumowująca wyniki GK GPW. Marek Dietl na konferencji wspominał o chęci utworzenia wspólnego indeksu opartego na najbardziej płynnych spółkach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W przyszłości planowane jest dodatkowe stworzenie ETFu opartego o ten indeks. Prezes GPW wspomniał, że przygotowanie indeksu zlecone miałby być firmie zewnętrznej.

Fundusz ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, jego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Takie fundusze, chociaż swoją popularność zyskują głównie na giełdach za Oceanem, w na rynku polskim również istnieją. Są to fundusze odzwierciedlające indeksy takie WIG20, indeks DAX, czy też S&P500. Wstępne rozmowy odnośnie indeksu ETF miały miejsce podczas pierwszego szczytu w Pradze.

Plany na przyszłość

Przyszłe plany Warszawskiej Giełdy to zmiana wykorzystująca najnowsze technologie. Celem tych działań ma być dbanie o interesy akcjonariuszy, jak i pracowników GPW. Rozwój naszej giełdy jest zauważalny, pomimo komplikującej dyrektywy Unii Europejskiej MiFID 2/MiFIR. Jak podkreślano w wynikach, wspomniana dyrektywa była główną przyczyną wzrostów kosztów operacyjnych GK GPW.

GPW
Wykres GK GPW w zakresie 3 miesięcy

Luty nie był miesiącem łagodnym dla żadnej spółki na warszawskiej giełdzie. Jedynie złoto skutecznie przetrwało czas korekty, co może zachęcać do zwrotu w kierunku tego drogocennego kruszcu. Mimo wszystko GPW przez najbliższe kilka miesięcy ma dobre perspektywy do nadrobienia swojej wartości. Pozytywne nastraja przyszły rozwój spółek na polskiej giełdzie. Zarówno WIG20, jak i mWIG40 to indeksy, o których ciężko powiedzieć, że są przewartościowane. A to może oznaczać potencjalne, atrakcyjne stopy zwrotu.

Co ciekawe, GK GPW to spółka dywidendowa, od 2014 roku regularnie dzieli się swoim zyskiem z akcjonariuszami. Działanie to spółka pragnie przedłużyć także na rok 2018.

Warto wiedzieć, że GPW to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Ma za sobą 26 lat doświadczenia. Oprócz regulowanego rynku dla akcji oraz instrumentów pochodnych prowadzi alternatywny rynek akcji NewConnect.

fot. materiały prasowe GPW