Hiszpania planuje wprowadzić dochód podstawowy

Hiszpania planuje wprowadzić dochód podstawowy

Kontrowersyjny temat dochodu podstawowego wraca jak bumerang, zwłaszcza obecnie, w dobie pandemii koronawirusa i stojących gospodarek. Najnowsze wieści z frontu dochodu podstawowego dochodzą z Hiszpanii.

Mysaver poleca:

Obecnie trwają prace nad tym, by zapewnić każdemu obywatelowi minimalnego dochodu, który pozwoli zabezpieczyć podstawowe potrzeby. Jest to jeden z pomysłów, który często pojawia się w kontekście walki ze skutkami pandemii koronawirusa i zastopowanych gospodarek.

Dochód podstawowy wprowadzony ma być tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, ale pozostać ma nie tylko na czas trwania pandemii. Hiszpański rząd rozważa zachowanie dochodu podstawowego na dłużej jako instrumentu strukturalnego, stymulującego gospodarkę, poprzez utrzymanie stałego, minimalnego poziomu konsumpcji.

Nie znane są jeszcze szczegóły, a także warunki, na jakich przyznawane będzie świadczenie. Zgodnie z nazwą, idea polega na przyznawaniu dochodu bezwarunkowo, jednak – jak pokazuje chociażby przykład z Włoch, gdzie o dochodzie podstawowym dyskutowano w ubiegłym roku – postawienie pewnych warunków może jednak okazać się konieczne, zwłaszcza w przypadku słabszych gospodarek.

Aby otrzymać dochód obywatelski we Włoszech, należało spełnić szereg kryteriów m.in. dochód rodziny składającej wniosek nie mógł przekraczać 9 360 euro rocznie, zaś wartość posiadanego mieszkania nie mogła być wyższa niż 30 tys. euro.

Fot. Marco Verch, flickr.com, CC BY 2.0