Przejdź do treści

INIRZ [wrzesień]: Inwestorzy rynku złota „na stand by’u”

Jeszcze nigdy w historii notowań indeksu INIRZ jego miesięczny wynik nie był tak jednostajny i niezmienny.  Przez cały wrzesień nastroje inwestorów dzieliły się niemal po połowie, momentami wzrosła tylko część tych niezdecydowanych. Co jeszcze bardziej interesujące, mieliśmy w tym okresie do czynienia ze spadkami ceny złota, co zwykle wpływało na ilość zielonego koloru na wykresie. 

Inwestorzy postrzegają sytuację na rynku w zupełnie różnych barwach. Pierwszy raz w historii notowań indeksu INIRZ nie mieliśmy do czynienia z jakimikolwiek zmianami na korzyść którejkolwiek z grup. Wykres ten przypomina nieco podzieloną Polskę ze względu na preferencje polityczne: część wspiera PiS, część PO i nikt nikogo przekonać do swoich racji nie jest w stanie.

Oczywiście preferencje polityczne pozostają poza kręgami naszych zainteresowań, ale już ocena sytuacji na rynku i tego co może zdarzyć się w najbliższej przyszłości, jest niezwykle interesujące. Ci, którzy patrzą z entuzjazmem, pozostali przez cały miesiąc przy swoim. Podobnie zresztą jak Ci, którzy mają wręcz odwrotne zdanie. Dlaczego tak się dzieje? Czy mamy do czynienia z pogłębieniem się procesu, z którym w mniejszym stopniu mieliśmy do czynienia w poprzednich miesiącach, czyli ewidentnym wyczekiwaniem na dalszy rozwój sytuacji?

Sytuacja w perspektywie globalnej rzeczywiście taki stan rzeczy tłumaczy. Począwszy od lipca, cena złota na rynku spada. I choć w pierwszych dniach października złoto nieco odbiło (z 1190 do 1230 USD), to w ciągu ostatnich trzech miesięcy i tak staniało o przeszło 100 dolarów (na początku lipca kurs złota wynosił 1339 dolarów). Inwestorzy zaakceptowali najprawdopodobniej taki stan rzeczy. Pesymiści oczekują dalszych spadków, natomiast optymiści być może wciąż korzystają z atrakcyjnych poziomów(zakupy!), oczekując wzrostów w dłużej perspektywie.

W tym momencie pojawia się istotny kontekst złota w odniesieniu do kolejnej obniżki stóp procentowych przez RPP. Znajdujemy się na rekordowo niskich poziomach, które kwestionują zasadność lokowania oszczędności w bankowych depozytach. Natomiast obecna, niewysoka cena złota, stwarza doskonałą okazję, aby część posiadanych środków ulokować właśnie w najcenniejszym kruszcu. To prawda, że nie stoimy obecnie wobec problemu wysokiej inflacji. Ale mimo to, nasze oszczędności raczej tracą na wartości, niż pozwalają na uzyskanie efektu procentu składanego (nie zapominajmy, że wciąż obowiązuje w Polsce tzw. podatek Belki).

Inne pytanie dotyczy także nastawienia szerszej grupy inwestorów indywidualnych do złota i odpowiedniego poziomu zaufania, bez którego zainwestowanie nawet niewielkiej części oszczędności w złoty kruszec nie jest możliwe.

Połowa inwestorów biorących udział w badaniu INIRZ wciąż postrzega sytuację na rynku pozytywnie. Czy ten poziom utrzyma się w najbliższej przyszłości? Z pewnością. Sytuacja geopolityczna cały czas jest na tyle niestabilna, aby stwarzać mocne fundamenty do wzrostów na złocie na pewno w długim, ale i najprawdopodobniej w średnim terminie. Mimo, że obecnie złoto nie ma najlepszej passy, wciąż pozostaje walorem, którym już powinni interesować się inwestorzy dywersyfikujący swoje portfele, a także (a nawet przede wszystkim) wszyscy, którzy szukają racjonalnej i korzystnej alternatywy dla lokowania środków w lokatach bankowych, czy innych produktach opierających się o aktualną wysokość stóp procentowych.

Spadki ceny złota na świecie spowodowane są przede wszystkim mniejszym popytem w krajach, które do tej pory były najaktywniejsze. Mniejszy popyt na złoto w Indiach i Chinach odbił się znacznie na wartości kruszcu, co wykorzystały jednak rynki amerykańskie i europejskie, gdzie znacznie wzrósł popyt na złotą biżuterię.

Wszystko zależy więc od tego, czego od złota oczekujemy, jaki założyliśmy cel jego przeznaczenia (posiadania) i czego spodziewamy się po złocie w dalszej przyszłości. Jeśli dziś jesteśmy po „jaśniejszej stronie mocy” i doceniamy promocyjną cenę złota, to w przyszłości na pewno będziemy z dokonanych dziś zakupów zadowoleni. Pytanie tylko, czy wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, będziemy w stanie wytrzymać nerwowo bardzo prawdopodobne wahania nastrojów na rynkach.