Złoto notuje kolejne szczyty

Instytut Gallupa: co szósty Amerykanin wybrałby złoto

Tegoroczna edycja badania przeprowadzanego przez Instytut Gallupa wskazało, że 16 proc. Amerykanów wybrałoby złoto jako długoterminową formę przechowywania majątku. Względem ubiegłego roku złoto odnotowało wzrost, podczas gdy akcje i fundusze inwestycyjne zaliczyły spadek.

Prognozy dla cen złota:

Pandemia koronawirusa, niepewność co do przyszłości rynków akcji, wpłynęły na zmianę preferencji Amerykanów. Na pierwszym miejscu znajdują się nieruchomości, które wybrałoby aż 35 proc. Amerykanów. Akcje i fundusze inwestycyjne straciły nieco na popularności – wybrałoby je 21 proc. Amerykanów, choć jeszcze rok temu, na taki wybór zdecydowałoby się 27 proc.

Wzrost odnotowało złoto (16 proc.) oraz lokaty bankowe (17 proc.), czyli mniej ryzykowne formy lokowania oszczędności. W przypadku lokat bankowych, możemy mówić wręcz o formie lokowania pieniędzy, która zapewnia kontrolowaną stratę, co obrazuje, jak wysoki jest poziom zaniepokojenia obywateli o stan swoich finansów.

Choć zaufanie do złota wzrasta, podobnie jak jego cena (wzrost o 35 proc. względem kwietnia 2019), w dalszym ciągu dalekie jest ono od stanu, w jakim znajdowało się w 2011 roku, kiedy to znajdowało się na pierwszym miejscu ankiety Instytutu Gallupa. Wówczas wybór złota deklarowało aż 34 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 1-14 kwietnia 2020 na grupie 1 017 dorosłych Amerykanów.

Źródło: https://news.gallup.com/poll/309233/stock-investments-lose-luster-covid-sell-off.aspx