Przejdź do treści

Inwestowanie w nanotechnologie

Dziś stoimy w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, która wpłynie nie tylko na sytuację ekonomiczną ludzkości lecz będzie kreować nową jakość i styl życia. Niebagatelny wkład do takich przeobrażeń wniosą technologie operujące na poziomie atomów i cząsteczek.

Nano czyli 10 do potęgi minus 9

Wielką szansę dla rozwoju cywilizacyjnego świata stwarzają nanotechnologie. Stanowią one przyszłość XXI wieku, dając potencjał wielu innowacyjnym przedsiębiorstwom. Będą one nie tylko wpływać na sytuację materialną ludzkości lecz kreować nową jakość i styl życia. Rozwój ich zastosowań wymaga współpracy pomiędzy fizykami, inżynierami, chemikami, biologami i lekarzami.

Pojęcie nanotechnologie oznacza nowoczesne metody wytwarzania, gdzie kontrola procesów odbywa się na poziomie atomów lub cząsteczek. Operują one w skali od 1 do 100 nanometrów. Jednostka miary długości „nanometr” (skr. nm) to jedna miliardowa metra. Dla porównania kartka papieru gazetowego ma grubość 100 tys. nm. Natomiast średnica atomu wodoru stanowi 1/10 nm a atomu złota 1/3 nm. Średnica spirali DNA zawiera się w przedziale 2-12 nm.

Nanotechnologie zyskały już szerokie zastosowanie, na przykład w energetyce, teletechnice, informatyce, chemii, optyce, medycynie, czy ochronie środowiska. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii można dziś produkować materiały o właściwościach, nieznanych dotychczas, wytwarzać unikalne urządzenia, oszczędzać energię, chronić środowisko naturalne, ratować i przedłużać ludzkie życie. Nanotechnologie dają podstawy do budowy zminiaturyzowanych pamięci komputerowych oraz wielokrotnego zwiększania ich pojemności. Nanoprzewody używane jako nadprzewodniki czy półprzewodniki są wykorzystywane w przemyśle elektronicznym. Te nowoczesne technologie pozwalają na wytwarzanie wysokosprawnych ogniw słonecznych. Nanotechnologie mogą więc odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu przyszłych problemów energetycznych świata i pomóc w życiu codziennym.

W ramach nanotechnologii wyodrębniono nanobiotechnologie. Stanowią one interface pomiędzy nanotechnologiami i biologią. Inaczej mówiąc, są one pomostem pomiędzy żywą i martwą naturą. Z kolei nanomedycyna funkcjonująca w ramach nanobiotechnologii daje szansę na leczenie wielu groźnych chorób. Odkryto korzystne działanie nanocząsteczek złota w zakresie leczenia raka prostaty. Złoto tej wielkości może wnikać bezpośrednio do komórek rakowych dostarczając wyciąg z zielonej herbaty. Z kolei srebro nanokoloidalne ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Poznanie świata w skali nano daje szansę na dokonanie przełomu w badaniach nad skutecznymi lekami i kosmetykami oraz ich masowej produkcji.

Potencjał inwestycyjny przyszłości

Instytucje badawcze na całym świecie pracują obecnie nad setkami nowych rozwiązań nanotechnologicznych. Pomoże to rozwiązać wiele problemów ludzkości. Jednak, jak czasami bywa, to co nowe może przynieść nieznane nam zagrożenia, z czego dziś nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
Sukces zakończony wdrożeniem nowego rozwiązania daje przedsiębiorstwu ogromną przewagę nad rynkiem. Ma to bezpośrednie przełożenie na wartość takiego przedsiębiorstwa a zatem opłacalność inwestycji w jego akcje.

Medycyna wykorzystująca świat w skali nano posiada ogromny potencjał wzrostowy. Wraz ze zwiększaniem się liczby oraz wartości majątku najbogatszych ludzi a także poziomu zamożności wielu społeczeństw obroty i zyski firm oferujących przysłowiowy „eliksir życia” będą wzrastać.
Największymi potęgami światowymi w zakresie badań oraz wykorzystania nanotechnologii są Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Australia, Holandia, Rosja, Włochy, Kanada, Chiny i Indie.

Inwestowanie w nanotechnologie nie jest łatwe. Na giełdach nie ma jeszcze dużej liczby spółek z sektora nanotechnologii. Niejednokrotnie trudno przewidzieć, która z firm okaże się perłą. To mało znany obszar technologii, niezwykle zróżnicowany, wymagający specjalistycznej wiedzy, więc nie łatwo wybrać spółkę, która odniesie sukces.

Liczba instrumentów finansowych, jak też możliwości inwestowania w funduszach lokujących aktywa w akcje spółek nanotechnologicznych są  na razie ograniczone. Trudno więc zbudować zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych oparty wyłącznie na sektorze nanotechnologii.
Na giełdzie w Nowym Jorku publikowany jest indeks spółek nanotechnologicznych Lux Nanotech Index. Po kilkuletnim trendzie bocznym od lutego br. obserwujemy dynamiczny wzrost tego indeksu – w ciągu trzech miesięcy wzrósł on o 16%, podczas gdy indeks S&P500 zyskał w tym czasie 11%. To dobry znak, ale w poprzednich 10 latach indeks ten utrzymywał się w trendzie spadkowym, co oznacza, że dotychczas inwestycje w spółki nanotechnologiczne nie przyniosły znaczących zysków. Dla porównania w tym czasie cena złota wzrosła kilkakrotnie. Stąd aby zarobić na nanotechnologiach należy przeprowadzić dokładną analizę i selekcję poszczególnych spółek.

Właściwe zidentyfikowanie potencjału wzrostowego, jaki jest dziś jeszcze ukryty w wielu istniejących przedsiębiorstwach wykorzystujących najnowsze zdobycze know-how a także tych, które powstaną, może w średnio lub długoterminowej perspektywie przynieść ponadprzeciętne zyski. Gospodarka oparta na wiedzy zawsze posiadała potencjał wzrostowy. A taki mogą przynieść nowoczesne technologie funkcjonujące w świecie o skali wielkości 10 do potęgi minus 9.

fot. Will Folsom, CC BY 2.0