Inwestowanie w złoto w Polsce

Sposoby na inwestowanie w złoto w Polsce

Rynek złota inwestycyjnego rośnie w Polsce w zaskakującym tempie. Coraz większa oferta nabycia powinna cieszyć potencjalnych inwestorów, choć wraz z rozwojem rynku pojawiają się zagrożenia, o których należy wiedzieć przed dokonaniem pierwszej inwestycji. Złoto jako walor w portfelu inwestycyjnym ma spełnić jedno podstawowe zadanie: zapewnić bezpieczeństwo i płynność w razie kryzysu gospodarczego czy walutowego, ale także w przypadku zamieszek, wojen czy upadku systemu monetarnego.

Czytaj także: Jak inwestować w złoto, i dlaczego warto zrobić to teraz?

Dlatego jedynym rozsądnym sposobem inwestowania w złoto jest fizyczne kupowanie kruszcu.

Inne formy inwestowania: złoto wirtualne, certyfikaty, kontrakty, ETFy zagraniczne 1, akcje spółek wydobywczych i akcje dilerów złota
Złoto fizyczne (formie sztabek lub monet bulionowych) to najbezpieczniejsza forma inwestowania. W Polsce można dokonywać zakupów u dilerów, w bankach oraz od osób fizycznych. Firma oferująca stałą sprzedaż metali szlachetnych powinna spełniać szereg kryteriów.

Fizyczna dostępność monet i sztabek

To najważniejsze kryterium. Porządny diler powinien posiadać na stanie pewną ilość złotych i srebrnych walorów, aby umożliwić bezpośrednią transakcję kupującemu. Jest to sytuacja, w której inwestor nie bierze na siebie ryzyka związanego z brakiem płynności lub wręcz bankructwem dilera.

Forma prawna

Firma zajmująca się sprzedażą złota winna być spółką kapitałową, aby zapewnić kupującemu bezpieczeństwo transakcji. Dodatkowo dużą rolę odgrywa kapitał zakładowy spółki. Trudno uznać za bezpieczną sytuację, w której inwestor powierza swoje kilkumilionowe oszczędności firmie dysponującej kapitałem w wysokości 100 tys. złotych. Chętnych na łatwy zarobek nie brakuje i na rodzimym podwórku coraz częściej spotkamy firmy bez własnej siedziby, podające do kontaktu jedynie formularz na stronie bądź telefon komórkowy. Kompania bez siedziby, bez danych rejestrowych i odpowiedniego kapitału nie powinna być w ogóle brana pod uwagę przy wyborze partnera do inwestycji w złoty kruszec.

Coraz większa świadomość inwestycyjna sprawia, że na rynku pojawiają się nowi gracze. Rok 2011 upłynął w Polsce pod znakiem wchodzenia na ten rynek banków. Dziś złoto w swojej ofercie posiada Alior Bank proponujący fizycznie dostępne sztabki inwestycyjne dostarczane przez Mennicę Wrocławską do prawie 200 oddziałów w Polsce. Wśród banków oferujących złoto znajdziemy też BZ WBK oraz BOŚ Bank, które prowadzą sprzedaż internetową, a także Noble Bank proponujący wraz z Mennicą Polską złoto w ofercie subskrypcji.

Złote sztabki można również znaleźć na aukcjach internetowych, ale niezbędne jest tu zachowanie ostrożności. Wielu sprzedawców występujących w charakterze „doradców” nie ma pojęcia co to jest ryzyko kursowe czy walutowe i nigdy nie spotkali się ze słowem hedge. 2 W przypadku odroczonych terminów dostawy narażamy się na ryzyko związane z bankructwem firmy w razie nagłych zmian cen złota, czy choćby na zwykłą nieuczciwość. Odradzamy korzystanie z „okazji” cenowych, ponieważ takowe zazwyczaj nie istnieją, a błąd może nas drogo kosztować.

Oprócz lokowania w sztabki inwestor w Polsce ma również do wyboru inne metody inwestowania.

Czytaj także: Podstawy inwestowania w złoto i srebro

Złoto wirtualne

Nabywa się je za pomocą różnego rodzaju platform on-line. Taka inwestycja wiąże się nieco mniejszymi kosztami (tzw. spread 3),a także całkiem niezłą płynnością, natomiast do wad należy zaliczyć składowanie złota poza granicami kraju, a także dodatkowe koszty jakie są naliczane w przypadku decyzji o odbiorze złota w formie sztabek.

Kontrakty na złoto

Umożliwiają one uzyskanie bardzo dużej dźwigni (nawet 1:100) i wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Spekulowanie na kontraktach to gra, a nie inwestowanie i należy zostawić ją specjalistom grającym w krótkim terminie.

ETF-y i tzw. pool accounts 4

Pozwalają na ekspozycję na cenę metali szlachetnych lecz nie dają nam możliwości ich fizycznego odbioru, więc nie eliminują ryzyka.

Akcje spółek wydobywczych

Taka inwestycja ma charakter mocno spekulacyjny, a wysokie ryzyko równoważy szansa na wysokie zyski. Wraz ze wzrostem ceny surowca bazowego wykładniczo rośnie wartość przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, cena jego akcji.

Akcje dilerów

Ostatnia metoda na zyski na rynku metali szlachetnych to inwestowanie w akcje dilerów zajmujących się profesjonalnym obrotem metalami szlachetnymi. Dziś można to zrobić poprzez nabycie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych lub jednej z debiutujących spółek na rynku New Connect. Jedną z takich spółek jest Goldenmark. Taka inwestycja wiąże się z bezpośrednią ekspozycją na kondycję spółki.

1 ETF – Exchange Traded Fund (ang.) –  jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie (za: Wikipedia)

2 Hedge (ang.) – instrument finansowy mający na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z transakcją, w której czynnikami zmiennymi są np. kursy walut lub surowców

3 Spread (ang.) – różnica między ceną kupna i sprzedaży

4 Pool account (ang.) – konto wirtualne pozwalające na niealokowaną akumulację metali szlachetnych