ZUS: żyjemy coraz dłużej, więc coraz dłużej pobieramy emerytury

Przeciętny emeryt pobiera świadczenie przez ponad 18 lat – wynika z najnowszego raportu ZUS-u. – Polacy żyją coraz dłużej, co oznacza, że coraz dłużej dostają emerytury – tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wynika z raportu „Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur”, emerytów w naszym kraju przybywa. Podczas, gdy w 2005 roku osób pobierających świadczenia z ZUS-u było niespełna 4 miliony, w 2017 roku liczba ta przekroczyła już 5 milionów. Wraz ze wzrostem liczby emerytów, rośnie też liczba osób, które system emerytalny opuszczają.

W okresie wybranych czterech miesięcy (luty, maj, sierpień, listopad) 2017 roku system wypłatowy emerytur opuściło z powodu zgonu 61,0 tys. osób, tj. przeciętnie 15,3 tys. osób w miesiącu. W 2011 r. średnio w badanych miesiącach ubytek emerytów wynosił 13,5 tys. natomiast w 2005 r. – 10,0 tys. – czytamy w raporcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak długo pobieramy emerytury?

Średni wiek badanych w momencie przyznania emerytury wynosił 60,3 roku. Mężczyźni zaczynali pobierać emeryturę średnio w wieku 61,4 roku, a kobiety w wieku 58,7 roku.

Analiza szczegółowej struktury wg wieku w momencie przyznania emerytury i płci świadczeniobiorców wykazała, że 61,1% badanych osób zaczęło pobierać emeryturę przed ustawowym wiekiem emerytalnym, obecnie obowiązującym. Wśród mężczyzn odsetek tych osób wynosił 63,8%, a wśród kobiet 57,1%. Mężczyźni zaczynali pobierać emeryturę średnio w wieku 61,4 roku, a kobiety w wieku 58,7 roku – czytamy w raporcie.

Jak wyliczają w ZUS-ie, jeszcze w 2011 roku okres pobierania emerytur wynosił 16 lat i 2 miesiące, a w 2017 roku już 18 lat i dwa miesiące. Rośnie też różnica długości pobierania emerytury według kryterium płci. Kobiety pobierają emeryturę o 3,5 roku dłużej niż mężczyźni. W 2011 roku pobierały ją o 2 lata i 2 miesiące dłużej.

Kto najdłużej pobiera emeryturę?

Przeciętny polski emeryt ma 78 lat i 6 miesięcy, posiada staż ubezpieczeniowy wynoszący ponad 30 lat (kobieta) oraz ponad 35 lat (mężczyzna).

Jak czytamy w raporcie ZUS-u, w 2017 roku najdłużej wypłacano emerytury twórcom i artystom – 25 lat i 1 miesiąc, nauczycielom – 24 lata i 9 miesięcy oraz górnikom – 23 lata i 9 miesięcy. Najkrócej zaś pobierającym emerytury na nowych zasadach oraz osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 lat i 10 miesięcy.

foto główne: Elena Saharova on Unsplash