Jak rozliczyć PIT? Najłatwiej przez internet

Na złożenie zeznania podatkowego mamy czas tylko do końca kwietnia. Najszybciej i najwygodniej zrobić to online. Podpowiadamy, jak rozliczyć PIT przez internet.

Z fiskusem rozliczyć się musi każdy, kto osiągnął dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli podatnik zanotował w danym roku stratę, również powinien złożyć zeznanie podatkowe. Ta strata może bowiem zostać odliczona od dochodu w kolejnych latach podatkowych.

Zeznanie podatkowe trzeba złożyć na właściwym formularzu PIT. Służą do tego m.in. formularze: PIT-36 (m.in. z działalności gospodarczej, innych źródeł) , PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), PIT-38 (dochody kapitałowe), PIT-39 (sprzedaż nieruchomości) oraz PIT-28 (przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo).

Podatnicy mogą korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych i odliczeń. To m.in. ulga prorodzinna, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, odliczenia z tytułu darowizn, odliczenia na IKZE lub ulga przeznaczona dla honorowych krwiodawców.

Na dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego za 2017 rok wszyscy (z wyjątkiem podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej) mamy czas do 30 kwietnia 2018 roku.

Sprawdź, jak dostać wyższy zwrot z PIT

Rozlicz PIT przez internet

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania podatkowego. Przez internet można wysłać roczne zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, PIT-CFC wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Dokumenty te można podpisać tzw. danymi autoryzującymi (to podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji opartych na danych autoryzujących).

- System gwarantuje również bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki autoryzacji do minimum spada ryzyko, że ktoś się pod ciebie podszyje - zapewnia Ministerstwo Finansów.

Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Jak wynika z informacji resortu finansów, do 20 marca Polacy złożyli już ponad 6 milionów rocznych zeznań podatkowych przez internet (dokładnie 6 013 841). W tym samym okresie w ubiegłym roku było ich niespełna 5,2 mln, a łącznie w 2017 roku złożono 9 670 215 e-PITów.

Jak rozliczyć się online?

Aby rozliczyć PIT przez internet, warto skorzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Można tu wybrać jeden z trzech sposobów.

Pierwszy to e-deklaracje, czyli aplikacja do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego wysyłania zeznań przez internet bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Aby złożyć rozliczenie podatkowe, trzeba pobrać i zainstalować wtyczkę (plug in), wypełnić formularz, podpisać go i wysłać. A potem pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

- Najwyższą gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze i aplikacja e-Deklaracje Desktop udostępnione na Portalu Podatkowym. W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej w zakładce Instrukcje - radzi resort finansów.

PIT przez e-Deklaracje złożysz do 30 kwietnia 2018 r.

Drugi sposób to PFR, czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Usługa dostępna jest od 15 marca 2018 roku i mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

- Urząd skarbowy przygotuje za ciebie PIT, a ty możesz skorzystać z propozycji rozliczenia lub nie. Jeśli skorzystasz, to sprawdź dane, podpisz i wyślij deklarację. Możesz także uzupełnić zeznanie o ulgi np. na dzieci, odliczenia oraz przekazać kwotę 1% dla wskazanej przez ciebie organizacji pożytku publicznego - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

We wstępnie wypełnionym zeznaniu PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017 wpisane są przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę.

- Dzięki temu oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko błędów rachunkowych lub pomyłek, które możesz popełnić przy samodzielnym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11). Poza tym - przy pomocy PFR rozliczysz się wspólnie z małżonkiem - podkreśla resort.

PFR możesz złożyć do 30 kwietnia 2018 roku.

Urząd wypełni twój PIT

Trzecią formą rozliczenia się z fiskusem, dostępną online, jest PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. 

- Wystarczy, że prześlesz go do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych z wniosku oraz informacji od pracodawców lub organów rentowych przygotuje zeznanie podatkowe. W PIT-WZ przekażesz urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego - wyjaśnia resort finansów.

Wniosek o sporządzenie zeznania składasz wyłącznie elektronicznie w Portalu Podatkowym lub w systemie e-Deklaracje. Urząd prześle na podany przez ciebie adres e-mail link do gotowego zeznania podatkowego PIT-37. Zeznanie będziesz mógł zaakceptować lub odrzucić.

Wniosek PIT-WZ może złożyć każdy, kto uzyskał w 2017 roku przychody – wykazane przez płatników lub organy rentowe w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A – które należy ująć w zeznaniu podatkowym PIT-37.

- Nie ma znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci - we wniosku wskażesz sposób rozliczenia - wyjaśniają przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Jak podkreślają, złożenie wniosku PIT-WZ nie oznacza złożenia zeznania podatkowego za  2017 rok. Dopiero na podstawie tego wniosku urząd skarbowy sporządzi twoje zeznanie podatkowe PIT-37.

Wniosek dotyczący dochodów za 2017 rok możesz złożyć do 16 kwietnia 2018 roku. Wniosek PIT-WZ może złożyć wyłącznie podatnik. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika.

Photo by Helloquence on Unsplash

Tomasz Matejuk