Przejdź do treści

Jak sprzedać złoto?

  • Mysaver 

W każdej inwestycji nadchodzi moment, gdy należy z niej wyjść, czyli odsprzedać posiadane aktywa. Nie inaczej jest ze złotem. Jednak, w przeciwieństwie do papierów wartościowych, inwestorzy indywidualni nie mają dostępu do zinstytucjonalizowanego rynku handlu fizycznym złotem. Trzeba szukać innych sposobów.

W poniższym artykule omawiamy jedynie sposoby na sprzedaż fizycznego złota. Można w nie inwestować na wiele innych sposobów, ale to właśnie sprzedaż kruszcu nastręcza najwięcej problemów. Przedstawimy kilka sposobów na jego zbycie, jednocześnie porównując z kursem złota na światowych giełdach – 1 624,8$, czyli 5 336,82 PLN za uncję. Wszystkie ceny odnoszą się do dnia 30 września 2011 r.

Kiedy sprzedać złoto?

Nie mniej istotne od pytania jak, jest pytanie kiedy. Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że wybór właściwego momentu wyjścia z inwestycji jest równie ważny jak wybór właściwych aktywów.

Najprostszym sposobem jest wyznaczenie sobie punktu wyjścia z inwestycji, czyli poziomu cen, kiedy osiągnęliśmy satysfakcjonujący nas zysk. Należy się go sztywno trzymać. Przeczekiwanie, na zasadzie „a może jeszcze wzrośnie”, może doprowadzić do przegapienia szczytu cenowego i odsprzedaży złota poniżej pożądanego przez nas poziomu.

Oczywiście, długoterminowo złoto ma wciąż duży potencjał wzrostu, ale na pewno dojdzie po drodze do kilku korekt, co może zmniejszyć zyski inwestujących w krótkim i średnim terminie. Dlatego planowanie i dyscyplina jest jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka.

Sprzedaż złota w banku  Od 1 stycznia 2013 r. Narodowy Bank Polski zaprzestał skupu złota lokacyjnego

Regularny skup złota prowadzi NBP, a dokładniej jego terenowe oddziały w miastach wojewódzkich. Bank centralny skupuje głównie monety oraz sztabki, przy czym ceny określone w tabelach kursowych płaci jedynie za stan menniczy (absolutnie nienaruszony). Można próbować sprzedać biżuterię lub złom złota, ale jest to znacznie trudniejsze i wymaga przejścia przez wyczerpujące biurokratyczne procedury związane z wyceną.

Kurs krugerranda o wadze 1 uncji, najpopularniejszej na świecie monety lokacyjnej, to 4 972,27 PLN, czyli 6,8% poniżej kursu rynkowego.

Sprzedaż złota w lombardzie, komisie lub skupie złota

Lombardy to przedsiębiorstwa, które pożyczają pieniądze pod zastaw majątku ruchomego, także złotej biżuterii, monet czy sztabek. Zastawione przedmioty można odzyskać, oddając pieniądze z dość wysokim procentem, wynikającym z małej wiarygodności kredytowej typowych klientów tych firm (z reguły są to ludzie ubodzy). Kursy w lombardach są bardzo niskie, ponieważ ewentualna sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika musi dać odpowiedni zysk. Dlatego sprzedaż złota za pośrednictwem lombardu należy traktować jako ostateczność.

Komis to rzadko już dziś spotykany typ przedsięwzięcia, wyparty przez aukcje internetowe. Do komisu można oddać dowolny przedmiot, który następnie wystawiany jest na sprzedaż. Po udanej transakcji pieniądze przekazywane są właścicielowi ruchomości. Komis zatrzymuje prowizję od sprzedaży. jej wysokość (z reguły ok. 15%) sprawia, że to mało opłacalny sposób sprzedaży.

W wielu miastach znajdują się wyspecjalizowane punkty skupu złota, z reguły przy kantorach lub pracowniach jubilerskich. Ich wielkim plusem jest to, że skupują złoto pod wszystkimi postaciami i w różnych próbach (oczywiście im lepsza próba, tym wyższa cena). Ceny są nieznacznie zróżnicowane i zależą od lokalnej podaży. Dla przykładu punkt w Katowicach skupuje złoto próby 999 po 153 PLN za gram, co daje 4758,83 za uncję (10,8% poniżej kursu rynkowego). Z kolei jeden z warszawskich kantorów oferuje za krugerranda 5250 PLN, czyli więcej niż NBP i jedynie 1,6% poniżej cen na rynku surowcowym.

Kursy podlegają stałym wahaniom, więc jeśli zdecydujemy się na sprzedaż w skupie, warto porównać ceny kilku konkurencyjnych punktów.

e-skupzlota.com.pl

W serwisie e-skupzlota.com.pl można dokonać sprzedaży zarówno złota inwestycyjnego jak i złomu złota (stara lub uszkodzona biżuteria). Sprzedaż może nastąpić wysyłkowo (po wypełnieniu formularza i wstępnej wycenie wysyłany jest po złoto kurier) lub w jednym z 10 oddziałów rozmieszczonych w całej Polsce.

Niezaprzeczalną zaletą serwisu w stosunku do lombardów i komisów jest rozróżnienie na złoto biżuteryjne (o niższych próbach) i złoto inwestycyjne (próby 999), za które można uzyskać dużo wyższą cenę.

Sprzedaż w Internecie

Od lipca 2013 r. obowiązuje zakaz sprzedaży złota na Allgero.

Jednym z najważniejszych rynków wymiany złota są serwisy aukcyjne. W Polsce najważniejszym takim portalem jest Allegro, który wg serwisu aukcjostat.pl ma ponad 75% w rynku.

Ceny krugerrandów na Allegro są z reguły nieznacznie wyższe od cen oferowanych przez NBP, ok. 2-5% niższe od cen kruszcu. Warto jednak zauważyć, że w grę wchodzi tu również pewna wartość numizmatyczna i starsze okazy osiągają nieco wyższe ceny.

Na Allegro prowadzony jest również handel sztabkami złota. Sztabki o wadze jednej uncji sprzedawane są w granicach 5200-5350 PLN, czyli nieznacznie poniżej wartości surowca na giełdzie towarowej.

Jaki podatek należy zapłacić od sprzedaży złota?

Osoby fizyczne nie odprowadzają od sprzedanych towarów podatku VAT. Należy jednak pamiętać, że regularna i planowa sprzedaż towarów powinna być zarejestrowana jako działalność gospodarcza, więc jeśli zamierzamy uczynić z handlu złotem źródło stałego dochodu, warto założyć firmę.

W przypadku sprzedaży złota w formie fizycznej obowiązują takie same przepisy, jak w przypadku umowy sprzedaży każdego innego przedmiotu, np. samochodu. Sprzedający nie płaci żadnego podatku, jeśli jest właścicielem sprzedawanego przedmiotu (sztabki złota, monety, biżuterii) ponad sześć miesięcy. Jeśli czas między nabyciem i zbyciem jest krótszy, sprzedaż należy ująć w formularzu PIT, jako przychód wpisując cenę sprzedaży, jako koszt uzyskania cenę kupna, a od dochodu zapłacić podatek na ogólnych zasadach dotyczących podatku dochodowego.

W przypadku transakcji o wartości powyżej 1000 PLN, w której żadna ze stron nie prowadzi działalności gospodarczej, należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, ale obowiązek jego zapłaty spoczywa na kupującym.