Jak zmienia się rynek złota

Po ostatniej korekcie cen złota powróciły teorie o bańce spekulacyjnej i porównania do wielkich spadków ceny złota z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wielu komentatorów zapomina, że zmiany na rynku złota nie muszą wpływać na tradycyjną rolę żółtego kruszcu.

Wieszczenie wielkich spadków cen niektórzy przypisywali Markowi Faberowi, który powiedział jedynie, że chwilowe spadki nawet poniżej 1500 dolarów za uncję nie wywołają u niego dużego zdziwienia. Dziś Dorota Sierakowska z DM BOŚ analizuje kwestie związane z popytem inwestycyjnym na rynku złota. Pisze, że popyt na złoto jest w stosunkowo niewielkim stopniu zależny od trendów i popytu w światowej gospodarce. Przywołuje opinie wg których inwestowanie w złoto jest ryzykowne z uwagi na duży udział kapitału spekulacyjnego. Czy faktycznie na rynku złota działa tylu spekulantów?

W swojej analizie Sierakowska zauważa znaczący wzrost udziału popytu inwestycyjnego w całkowitym popycie na złoto. Obecnie wynosi on 40 procent (z czego 30 proc. to popyt na monety i sztabki). Wzrost popytu inwestycyjnego odbył się głównie kosztem popytu z branży jubilerskiej. Takie dane można odczytać dwojako, z jednej strony można doszukiwać się udziału kapitału spekulacyjnego, z drugiej zaś naturalnego kierowania się inwestorów w stronę tradycyjnych „bezpiecznych przystani”.

W analizie Sierakowskiej znajdziemy bowiem spostrzeżenie, że wrześniowe korekty  cen złota nie wywołały spadku zamówień na złoto inwestycyjne. To dowodzi, że na rynek złota należy patrzyć nieco inaczej. Niski udział wykorzystania złota w przemyśle nie jest problemem a wręcz stawia złoto w pewnym sensie na uprzywilejowanej pozycji. Zatem mogą zmieniać się pewne wskaźniki na rynku złota, ale wartość i rola złota to już osobna kwestia. Szczególnie jeśli potraktujemy zakup złota jako długoletnią inwestycję lub po prostu dodatkowe zabezpieczenie.