Japoński problem emerytalny

Osoby poszukujące pracy w wieku 70 lat mogą stać się nową normą w Japonii – donosi The Japan Times. Japoński rząd dąży do tego, by pracodawcy zatrudniali osoby starsze.

Japońskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się na świecie. Obecnie znacznie większa część populacji tego kraju ma 65 lat i więcej, niż w innych państwach. Według szacunków, przy utrzymaniu się obecnego wskaźnika urodzeń na obecnym poziomie, do 2060 roku liczebność japońskiej populacji spadnie o jedną trzecią, zaś liczba osób w wieku 65 lat i więcej, przekroczy 40 proc.

Już teraz rząd Japonii odnotowuje gwałtowny wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne. Stanowią one obecnie ok. jedną trzecią wydatków rządowych, i w dużej części finansowane są długiem – japoński bank centralny jest jednym z prekursorów luzowania ilościowego, co sprawia, że Japonia ma najwyższy na całym świecie wskaźnik długu publicznego do PKB (powyżej 250 proc.).

Czytaj także: PKB – co warto wiedzieć o tym wskaźniku?

Zatrzymanie pracowników na rynku pracy dłużej, to z jednej strony mniejsze wydatki na emerytury, a z drugiej więcej wpływów do budżetu z tytułu podatków. Z tego też powodu premier Shinzo Abe wprowadza nowe przepisy, które mają zachęcić firmy do utrzymywania w pracy ludzi powyżej 70 roku życia. W planach są również bardziej radykalne rozwiązania, takie jak wstrzymanie wypłat świadczeń emerytalnych do 75 roku życia oraz obowiązek zatrudniania osób starszych.

Problemem w tej sytuacji jest brak równowagi pomiędzy stroną podażową i popytową. Nadwyżka siły roboczej w tej kategorii wiekowej, może nie odnaleźć swojego miejsca na rynku pracy, w którym największe braki dotyczą zawodów nieadekwatnych do tej kategorii wiekowej np. budownictwo, usługi dostawcze czy opieka pielęgniarska. Choć The Japan Times opisuje jednostkowe przykłady osób znajdujących zatrudnienie, Japonia stoi obecnie przed gigantycznym wyzwaniem, które może odcisnąć swoje piętno na całej japońskiej gospodarce.

Czytaj także: Jakich emerytur możemy się spodziewać?

Photo by Finan Akbar on Unsplash