Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Spodziewaj się SMS-a od Ministerstwa Finansów. Chodzi o VAT

Resort finansów ruszył z wysyłką e-maili i SMS-ów do mikroprzedsiębiorców, zachęcających do założenia profilu zaufanego. - Profil zaufany (eGO) to bezpłatny, elektroniczny podpis, który pozwala prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT - tłumaczą w ministerstwie.

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny. Resort finansów przypomina, że JPK_VAT za styczeń przedsiębiorcy muszą przesłać do 26 lutego.

Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem e-maili i SMS-ów, zachęca również do jak najszybszego założenia profilu zaufanego.

- Dzięki profilowi zaufanemu eGo mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT - tłumaczą w MF.

Jak zapewniają przedstawiciele resortu, wiadomości nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, odnośników zewnętrznych (linków) ani załączników w formie plików.

- Informacja przypomni o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT oraz zachęci do zakładania go już teraz – nie zwlekając do ostatniej chwili. Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy zyskują pewność, że w dniu wysyłki są gotowi oraz prawidłowo zautoryzują i podpiszą JPK_VAT - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

E-maile będą wysyłane z adresu dppt.automat@mf.gov.pl. Zarówno wiadomości przekazane przez pocztę elektroniczną, jak i przez SMS, będą podpisane "Ministerstwo Finansów".

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą załatwisz sprawy m.in. na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u czy założysz firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Teraz profil zaufany przyda ci się również do tego, aby prawidłowo złożyć Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT. Taki plik trzeba uwierzytelnić: albo podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym profilem zaufanym eGo.

W serwisie obywatel.gov.pl sprawdzisz, jak założyć profil zaufany (eGo)

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.

Od 1 stycznia 2018 roku JPK_VAT wysyłają (do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca) wszyscy podatnicy VAT, czyli także mikroprzedsiębiorstwa. Wcześniej taki obowiązek miały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

- Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonowałeś w rejestrze zakupów i sprzedaży - tłumaczy resort finansów.

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli korzystasz ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy sprzedajesz wyłącznie towary i świadczysz usługi zwolnione z VAT lub sprzedajesz towary i świadczysz usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ twój obrót był mniejszy niż 200 tys. złotych.

- Pamiętaj: jeżeli twój obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego lub nie masz prawa do wyboru tego zwolnienia – masz obowiązek złożenia JPK_VAT - przypomina resort.

MF dodaje, że przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Co ci grozi, jeśli nie złożysz JPK_VAT?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

- W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu - wylicza resort.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku to: od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem), od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu), od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

- Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy - tłumaczy ministerstwo.

Z kolei w przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 roku wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu) oraz od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

fot. FirmBee, pixabay.com, CCo

Tomasz Matejuk