Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Spodziewaj się SMS-a od Ministerstwa Finansów. Chodzi o VAT

Resort finansów ruszył z wysyłką e-maili i SMS-ów do mikroprzedsiębiorców, zachęcających do założenia profilu zaufanego. – Profil zaufany (eGO) to bezpłatny, elektroniczny podpis, który pozwala prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT – tłumaczą w ministerstwie.

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny. Resort finansów przypomina, że JPK_VAT za styczeń przedsiębiorcy muszą przesłać do 26 lutego.

Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem e-maili i SMS-ów, zachęca również do jak najszybszego założenia profilu zaufanego.

Dzięki profilowi zaufanemu eGo mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT – tłumaczą w MF.

Jak zapewniają przedstawiciele resortu, wiadomości nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, odnośników zewnętrznych (linków) ani załączników w formie plików.

Informacja przypomni o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli prawidłowo podpisać i złożyć JPK_VAT oraz zachęci do zakładania go już teraz – nie zwlekając do ostatniej chwili. Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy zyskują pewność, że w dniu wysyłki są gotowi oraz prawidłowo zautoryzują i podpiszą JPK_VAT – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

E-maile będą wysyłane z adresu dppt.automat@mf.gov.pl. Zarówno wiadomości przekazane przez pocztę elektroniczną, jak i przez SMS, będą podpisane „Ministerstwo Finansów”.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą załatwisz sprawy m.in. na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u czy założysz firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Teraz profil zaufany przyda ci się również do tego, aby prawidłowo złożyć Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT. Taki plik trzeba uwierzytelnić: albo podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym profilem zaufanym eGo.

W serwisie obywatel.gov.pl sprawdzisz, jak założyć profil zaufany (eGo)

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.

Od 1 stycznia 2018 roku JPK_VAT wysyłają (do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca) wszyscy podatnicy VAT, czyli także mikroprzedsiębiorstwa. Wcześniej taki obowiązek miały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonowałeś w rejestrze zakupów i sprzedaży – tłumaczy resort finansów.

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli korzystasz ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy sprzedajesz wyłącznie towary i świadczysz usługi zwolnione z VAT lub sprzedajesz towary i świadczysz usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ twój obrót był mniejszy niż 200 tys. złotych.

Pamiętaj: jeżeli twój obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego lub nie masz prawa do wyboru tego zwolnienia – masz obowiązek złożenia JPK_VAT – przypomina resort.

MF dodaje, że przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Co ci grozi, jeśli nie złożysz JPK_VAT?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu – wylicza resort.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku to: od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem), od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu), od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy – tłumaczy ministerstwo.

Z kolei w przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 roku wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu) oraz od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

fot. FirmBee, pixabay.com, CCo