Kalendarz spiralny Carolana

Kalendarz spiralny może posłużyć jako wehikuł czasu, dzięki któremu można przewidzieć punkty zwrotne na giełdzie. Opiera się na ciągu Fibonacciego.

Księżyc jest to naturalny satelita Ziemi i jako jedyny w Układzie Słonecznym nie posiada imienia. Jego fazy to nów, kwadry i pełnia. Pomiędzy kolejnymi nowiami Księżyca upływa 29 dni 12 godzin i 44 minut, co stanowi 29,530589 doby. Jest to miesiąc synodyczny, nazywany także księżycem. Wykorzystuje się go do wyznaczania jednostek czasowych kalendarza spiralnego Christophera Carolana, który opiera się na ciągu liczb Fibonacciego oraz liczbie Φ zwanej także złotą liczbą. Stanowi ona granicę stosunku ilorazów następujących po sobie liczb ciągu Fibonacciego i wynosi w przybliżeniu 1,618. Liczba ta posiada wiele interesujących właściwości matematycznych i ma zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in w architekturze i sztuce. Można też odnaleźć jej obecność w otaczającej nas przyrodzie.

Kalendarz spiralny pozwala na znalezienie prawidłowości zachowań ludzkich zachodzących w czasie. Postępowanie ludzi zależy nie tylko od tego, co dzieje się na Ziemi, ale także poza nią. Na Ziemię oddziałuje swoją grawitacją nasz naturalny satelita, o czym świadczą przypływy morza, a niektórzy ludzie podczas pełni wychodzą we śnie z łóżka. Zwolennicy teorii Carolana uważają się, że Księżyc ma również wpływ na zachowania inwestorów giełdowych. Analiza cykli na giełdach daje wiele dowodów potwierdzających tę tezę.

Oto przykład: pomiędzy krachami giełdowymi z 1929 oraz 1987 r. upłynęło 58 lat i 10 dni tj. 21.176,3 dni, tj. jest to 717,1 księżycowych miesięcy synodycznych a liczba 717,1 jest pierwiastkiem kwadratowym z liczby 514.229, będącej 29-tym wyrazem ciągu Fibonacciego. Istnieją też inne dowody na powiązanie dat zdarzeń giełdowych z ciągiem Fibonacciego.

Kalendarz spiralny jest zbiorem jednostek czasowych, gdzie liczba księżyców jest wyrażana w pierwiastkach kwadratowych wyrazów ciągu Fibonacciego (tabela 1.).

Tabela 1. Jednostki kalendarza spiralnego
Jednostka czasowa Wartość wyrazu ciągu Fibonacciego Fn Ilość księżyców √Fn Ilość dni 29,53x√Fn
1 1 1,00 29,53
2 1 1,00 29,53
3 2 1,41 41,76
4 3 1,73 51,15
5 5 2,24 66,03
6 8 2,83 83,52
7 13 3,61 106,47
8 21 4,58 135,32
9 34 5,83 172,19
10 55 7,42 219,00
11 89 9,43 278,59
12 144 12,00 354,37

Kalendarz spiralny jest przedstawiany jako spirala logarytmiczna, bowiem funkcja logarytmiczna dobrze opisuje wzrost i jest związana z procesami życiowymi. Stosunek dwóch kolejnych promieni tworzących kąt 45 stopni wynosi około 1,272, co jest równe √Φ. Natomiast stosunek dwóch promieni oddalonych od siebie o kąt 90 stopni stanowi Φ.

Centralnym punktem kalendarza jest ognisko znajdujące się w centrum spirali, z którego rozwijają się jednostki czasowe oznaczone liczbami ciągu Fibonacciego. Takie ogniska pojawiają się najczęściej w pobliżu zmian pór roku, w szczególności, kiedy jest pełnia lub nów Księżyca.

Nadzwyczaj wysoką dokładnością charakteryzują się spirale powstające w okresie pierwszej wiosennej pełni Księżyca, po której następująca niedziela jest obchodzona w Kościele Rzymsko-Katolickim jako święto Zmartwychwstania Pańskiego. Warto więc zwracać uwagę na okres Wielkanocny, ponieważ wtedy mogą powstawać wartościowe spirale. Począwszy do ogniska można rozpocząć wędrówkę w czasie – zarówno w przeszłość, jak również w przyszłość. Odwijając kolejne jednostki czasowe wyznacza się na osi czasu ważne punkty zwrotne. Istnieją dwa rodzaje spiral: prawoskrętna i lewoskrętna.

Spirala prawoskrętna, powiększająca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara wyznacza punkty na osi czasu punkty rzutowane wstecz w stosunku do ogniska spirali – spirala wsteczna.

W spirali lewoskrętnej, czyli wstecznej jednostki czasowe są rzutowane w przyszłość - spirala postępująca.

Spirala prawoskrętna - oparta na ciągu liczb Fibonacciego

Spirala lewoskrętna - oparta na pierwiastkach liczb ciągu Fibonacciego

fot. alex de carvalho, flickr.comCC BY 2.0

 

Jan Mazurek