Karty bankowe

Współczesny system bankowy oferuje swoim klientom nowoczesne narzędzia do regulowania płatności. Do najpopularniejszych należą karty bankowe.

Karta kredytowa

Jest to karta bankowa, dla której bank wystawca określa limit wydatków na dany okres, w zależności od zdolności kredytowej klienta. Nie wymaga przy tym posiadania rachunku oszczędnościowego u siebie. Zazwyczaj otwiera specjalny rachunek dla tej karty, służący do realizacji spłat zadłużenia i kontroli wydatków i salda. Dla kart kredytowych jest ustalany czas, w którym od wygenerowania zestawienia transakcji za ostatni okres rozliczeniowy należy spłacić powstałe zadłużenie (ang. grace period). Jeżeli klient spłaci to zadłużenie w tym okresie ma zapewnioną praktycznie bezpłatną eksploatację karty. Niespłacona kwota stanowi oprocentowany kredyt. Do kart kredytowych mogą być dołączone dodatki, jak: ubezpieczenie transakcji, ubezpieczenie na życie czy bonifikaty w placówkach handlowo-usługowych. Karta kredytowa pozwala m.in. na rezerwację i płatności na hotele, bilety lotnicze i w sklepach internetowych. Przy pomocy karty kredytowej można również wypłacać gotówkę z bankomatu lub sklepach (Casback).

Karta debetowa

Jest to karta bankowa wydawana do rachunku bankowego. Można z nią pobierać gotówkę w bankomatach lub płacić w placówkach handlowo-usługowych posiadających terminale płatnicze. Można też nią płacić za zakupy w internecie. Obciążenie może następować do wysokości dostępnych w chwili płatności środków na rachunku, który jest obciążany automatycznie po dokonaniu transakcji. Jeżeli skończą się środki na koncie, wówczas można korzystać z debetu ustalonego wcześniej z bankiem. Oznacza to zaciągnięcie oprocentowanej pożyczki. Środki, jakie wpłyną na konto pomniejszają ujemne saldo na koncie. Wartość wszystkich transakcji nie może przekroczyć sumy środków na koncie i ustalonego debetu.

Karta obciążeniowa

Jest to karta bankowa powiązana z rachunkiem bankowym klienta banku. Bank, biorąc pod uwagę dochody klienta oraz prawidłowość wykorzystania rachunku, wydaje kartę obciążeniową oraz ustala indywidualny limit wydatków dla tej karty. W chwili przeprowadzania transakcji klient nie musi posiadać gotówki na rachunku bankowym. Za kredytowanie w okresie od obciążenia do spłaty środki klient jest obciążony prowizją. Zadłużenie winno być spłacone w określonym terminie, np. do 10-tego dnia następnego miesiąca. W dniu spłaty na rachunku posiadacza karty winna znajdować się wymagana kwota.

Karta bankomatowa

Jest to karta bankowa przeznaczona do posługiwania się w bankomatach. Pozwala na dokonanie w bankomacie następujących czynności: sprawdzenie stanu rachunku bankowego, przegląd lub wydruk historii transakcji, złożenie zlecenia płatniczego, doładowanie telefonu, złożenie depozytu a także zmianę kodu PIN. Niektóre karty umożliwiają wypłatę gotówki poza bankomatem w kasie banku, wyposażonej w terminal umożliwiający weryfikację kodu PIN.

Karta przedpłacona (ang. pre-paid)

Pozwala utrzymać kontrolę nad wydatkami. Aby otrzymać tego rodzaju kartę nie potrzeba posiadać osobistego rachunku w danym banku. Należy ją tylko zasilić odpowiednią kwotą, dokonując przelewu bankowego na wydzielony rachunek techniczny. Sposób korzystania z takiej karty jest analogiczny, jak w przypadku standardowej karty debetowej. Można więc płacić nią w placówkach handlowych i usługowych, wypłacać gotówkę z bankomatu, korzystać z usług płatniczych lub pobrać gotówkę w sklepie (Cashback). Karty tego rodzaju są zabezpieczone kodem PIN i w większości wyposażone w funkcję płatności zbliżeniowych. Nie jest ona spersonalizowana, więc można ją udostępnić innym osobom. Przedsiębiorstwa mogą takie karty dawać pracownikom jako bony podarunkowe a także, jako zaliczkę na wydatki firmowe. Stan środków na karcie jest możliwy do sprawdzenia w bankomatach, serwisach telefonicznych lub w serwisach internetowych.

fot. jarmoluk, pixabay.com, cc0