Kolejna obniżka stóp procentowych w NBP

Kolejna obniżka stóp procentowych w NBP

Dziś podjęta została przez Radę Polityki Pieniężnej decyzja o kolejnej obniżce stóp procentowych. Stopy procentowe obniżone zostały o 0,50 pkt. proc. Stopa referencyjna wynosi obecnie 0,50 proc. w skali rocznej.

Mysaver poleca:

To kolejne w przeciągu 3 tygodni cięcie, po pięcioletnim okresie bezruchu. Stopa referencyjna została obniżona najpierw do 1 proc., a dziś do 0,5 proc. Jest to najniższy poziom w historii, a jednocześnie spore zaskoczenie. Nikt nie przypuszczał, że do kolejnej obniżki dojdzie tak szybko.

Obniżka związana jest zapewne z toczoną obecnie walką ze skutkami pandemii koronawirusa. Podobne działania podejmują także banki centralne innych państw. Mają one na celu m.in. obniżenie kosztów kredytu, a przez to zapewnienie płynności na rynku. Choć nie braknie i takich, dla których informacja o obniżce stóp procentowych nie jest dobra. Są to przede wszystkim osoby spłacające kredyty w obcych walutach – poprzednia obniżka zaowocowała gwałtownym osłabieniem złotego. Najpewniej w najbliższych dniach zaobserwujemy kolejną falę deprecjacji naszej waluty.

Drugą grupą, która może odczuwać niezadowolenie to posiadacze lokat bankowych. Już teraz ich oprocentowanie jest tak niskie, że przy obecnym poziomie inflacji przynoszą one kontrolowane straty. Obniżka oprocentowania to jeszcze większe straty, które z kolei przenieść się mogą na efekt ubocznym, jakim jest wycofywanie depozytów z banków, co na dłuższą metę mogłoby zagrażać stabilności systemu bankowego.

Fot. Dariusz Gąszczyk, flickr, CC BY 2.0