Przejdź do treści

Konferencja WallStreet 21: Giełda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

  • Mysaver 

W miniony weekend w Karpaczu odbyło się najważniejsze z punktu widzenia inwestorów w ciągu roku wydarzenie – kolejna edycja Konferencji WallStreet. Przez trzy dni uczestnicy rynku kapitałowego rozmawiali o kondycji polskiej giełdy, jej przyszłości oraz roli, jaką odgrywają na niej inwestorzy indywidualni.

Konferencja WallStreet to wyjątkowe organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wydarzenie, którego dwudziesta pierwsza edycja odbywała się od 2 do 4 czerwca w Karpaczu. Drugi rok z rzędu portal Mysaver.pl był patronem medialnym tego wydarzenia.

Święto inwestorów, bo tak konferencja traktowana jest przez wielu uczestników rynku kapitałowego, toczyła się w dobie dynamicznych zmian w bezpośrednim jego otoczeniu. Co jednak najważniejsze, jej myślą przewodnią i głównym celem było jasne zasygnalizowanie, że giełda w Polsce ma się przynajmniej dobrze, a inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach jest niestety znacznie mniejszy niż jeszcze parę lat temu, są na niej mile widziani, wręcz oczekiwani.

Program konferencji wypełniły zatem zarówno wykłady o charakterze czysto szkoleniowym, jak i panele dyskusyjne, w trakcie których dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed rynkiem kapitałowym w Polsce. I to właśnie stopniowe zwiększanie działalności inwestorów indywidualnych na giełdzie jest strategicznym celem samej giełdy, jak i podmiotów ją wspierających.

Finałową pozycją konferencji był sobotni panel “Rynek kapitałowy po 25 latach. Czy czeka nas stagnacja, czy to dopiero początek rozwoju?”, w którym udział wzięli: Jarosław Grzywiński, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marcin Pachucki, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W trakcie tego spotkania poruszonych zostało wiele istotnych kwestii związanych z inwestowaniem na giełdzie. Dwie z nich są z pewnością kluczowe dla wszystkich osób, które już aktywnie działają na rynku kapitałowym albo mają taki zamiar. Chodzi o kwestie podatku Belki od zysków kapitałowych, odnośnie którego prezes GPW, Jarosław Grzywiński zapowiedział konieczność przeprowadzenia rewizji, a także postrzeganie giełdy w kontekście inwestowania długoterminowego. Dziś warszawska giełda to miejsce funkcjonowania wielu spółek o bardzo dobrej i mocnej pozycji rynkowej, które chętnie dzielą się wypracowanym z akcjonariuszami zyskiem. A to niezwykle mocne argumenty właśnie w kontekście postrzegania giełdy jako miejsca do wypracowania długoterminowych korzyści (zysków).

Na samej konferencji przez trzy dni odbyło się kilkadziesiąt wykładów, paneli, prezentacji spółek i spotkań z inwestorami. Nie zabrakło również tych, związanych bezpośrednio ze złotem. Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyło się wystąpienie Krzysztofa Kolanego, analityka portalu Bankier.pl, który okrywał kolejne karty pasjonującej historii złota, analizował także jego aktualną sytuację i przedstawiał, jak może ona potoczyć się w kolejnych miesiącach

– Rozsądną pozycją jest włączenie złota do portfela inwestycyjnego – mówił w trakcie konferencji Krzysztof Kolany. – Oczywiście w pewnym sensownym dziale. Jakim? To już zależy od indywidualnych preferencji każdego inwestora. Wydaje się jednak, że przedział 20-25 proc. jest dobrą propozycją. Jeśli jednak ten udział jest mniejszy niż 10 procent, to jest dopiero szaleństwo i ryzyko!  analizował główny analityk jednego z najpopularniejszych portali rynkowych w Polsce.

Konferencja Wallstreet, organizowana na przełomie maja i czerwca każdego roku, jest chyba jedyną w ciągu roku możliwość zetknięcia się wszystkich grup interesariuszy rynku kapitałowego. Na czym najbardziej korzystają oczywiście inwestorzy indywidualni, którzy bezpośredni dostęp do zarządów spółek mają jeszcze na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. To właśnie na WallStreet spółki prezentują się z nieco innej niż wyłącznie marketingowej strony. Uczestnicy mają możliwość porozmawiania z przedstawicielami różnych podmiotów, poznania ludzi, specyfiki poszczególnych branż, a ponad wszystko zależności zachodzących w poszczególnych sektorach oraz na samym rynku. Jeśli dodać do tego ponad 30 godzin wykładów, paneli i dyskusji, paczka informacji, którą w ciągu całego weekendu można pozyskać, robi się naprawdę imponująca.

Czas jednak płynie dalej, rynek żyje swoim życiem, inwestorzy wracają do swoich problemów. Pozostaje mieć nadzieję, że wypowiedziane w trakcie konferencji słowa i złożone deklaracje przyniosą szybko określone działania, które pozwolą stopniowo zwiększać udział inwestorów indywidualnych w obrotach na GPW i realnie przyczynią się do popularyzacji rynku kapitałowego jako miejsca otwartego dla wszystkich i dającego możliwość oszczędzania i długoterminowego inwestowania kapitału.

fot. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, materiały prasowe