MFW: koniunktura w Polsce osiągnęła już swój szczyt, a wzrost PKB osłabnie

Po osiągnięciu ponad 5% w pierwszej połowie 2018 roku i prawdopodobnie około 4,5% w całym 2018, wzrost gospodarczy spowolni w przyszłym roku do wciąż silnego około 3,5% - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Jak tłumaczy MFW, koniunktura w Polsce osiągnęła już swój szczyt, a wzrost PKB powinien obniżyć się do bardziej zrównoważonego tempa.

W dłuższej perspektywie, dynamika PKB Polski może spaść do 2,75% w 2023 roku. Stopniowe wyhamowywanie wzrostu gospodarczego - zdaniem przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego - może być spowodowane m.in. niedoborami siły roboczej, ograniczonymi inwestycjami prywatnymi i słabym wzrostem wydajności.

Prognozy MFW, opublikowane kilka dni temu, są zbieżne z tym, co niedawno zapowiadał Bank Światowy, który również przewiduje spowolnienie w polskiej gospodarce.

- Zachodnioeuropejskie gospodarki, w tym niemiecka, zaczynają zwalniać. Na świecie rosną też tendencje protekcjonistyczne. W Polsce z kolei pracodawcy coraz bardziej narzekają na niedobory pracowników. Splot tych czynników prawdopodobnie doprowadzi do spowolnienia wzrostu w Polsce - mówił Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Deficyt najniższy w historii

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje również, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie w 2018 roku najniższy w historii poziom 0,3% PKB. Czyli będzie o ponad 1 pkt. proc. niższy niż w rekordowym 2017 roku (1,4% PKB).

Równocześnie MFW przewiduje silne ograniczenie deficytu strukturalnego, czyli wyniku uwzględniającego wpływ cyklu koniunkturalnego, do najniższego w historii poziomu 1,25% PKB.

- Przedstawiona prognoza jest ambitna, ale realistyczna. Jest duża szansa, że w 2018 r. istotnie zbliżymy się do MTO (tzw. średniookresowego celu budżetowego 1% PKB w ujęciu strukturalnym). Mając na uwadze nadchodzące spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym (brexit, globalne napięcia handlowe), istotne jest dalsze budowanie przestrzeni w finansach publicznych - komentuje Teresa Czerwińska, minister finansów.

Wskaźnik długu publicznego spadnie z kolei do poziomu poniżej 50% PKB. Fundusz wskazał jednak na potrzebę prowadzenia dalszej konsolidacji fiskalnej.

fot. Ministerstwo Finansów

foto główne: Samson Creative. on Unsplash

Tomasz Matejuk