Kraje rozwijające się kupią 525 ton złota w przyszłym roku

Zdaniem strategów, obserwujących sytuację na rynku złota, w 2013 roku można oczekiwać znacznych zakupów tego kruszcu ze strony krajów rozwijających się.

 

To kontynuacja polityki, którą prowadzą banki centralne od 2010 roku – dotyczącej intensywnych zakupów złota, zwiększając tym samym państwowe rezerwy szlachetnego metalu. Im większe zainteresowanie złotem, tym wyższe jego ceny. Dlatego też można się spodziewać ciągłych wzrostów cen złota, tym bardziej, że w 2013 roku państwa rozwijające się mogą kupić nawet 525 ton tego metalu.

Z reguły kraje te mają spore rezerwy walutowe w dolarach, a zakup złota ma je uchronić przed inflacją, a w jej następstwie – spadek siły nabywczej. Globalnie rezerwy walutowe wynoszą łącznie około 10,8 bilionów dolarów, a złoto to tylko niewielka część rezerw, bo około 15 procent.