Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego.

KIR aktywnie działa na rzecz wykorzystania innowacyjnych technologii rozszerzających ofertę banków. Czynnie uczestniczy w pracach związanych
z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju. Od 25 lat wspiera rozwój bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce.

Działalność KIR opiera się na czterech głównych filarach:

  • zapewnianiu kompletnych i niezawodnych rozliczeń międzybankowych w złotych i euro;
  • dostarczaniu usług wspierających płatności bezgotówkowe, m.in. kartowe, mobilne, internetowe oraz wygodne płatności faktur;
  • dostarczaniu usług wspólnych oraz badań i rozwoju (R&D) dla sektora bankowego;
  • dostarczaniu usług wspierających uczestnictwo sektora bankowego w programach dla administracji publicznej.

Do najważniejszych projektów realizowanych obecnie w KIR należą prace nad utworzeniem komercyjnego węzła identyfikacji elektronicznej obywatela. Beneficjentami nowej usługi będzie sektor bankowy, a także dostawcy usług masowych i wszystkie podmioty, które potrzebują szybkiego, pewnego i bezpiecznego sposobu uwierzytelnienia tożsamości klientów.

Wśród priorytetów zadań KIR jest realizacja wspólnie z Ministerstwem Rozwoju ogólnopolskiego Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Program, adresowany do urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, wprowadza możliwość bezpłatnego dokonywania opłat za czynności administracyjne bezgotówkowo – poprzez terminale płatnicze POS i usługę WebPOS Paybynet.

Usługi rozliczeniowe KIR realizuje za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych:

  • Elixir – system rozliczeń detalicznych zleceń międzybankowych w złotych, który od 1994 r. umożliwia sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty. Jest to system kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin.
  • Euro Elixir – system detalicznych rozliczeń międzybankowych w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy transgraniczna.
  • Express Elixir – pierwszy w Polsce i drugi w Europie system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, w tym wykonywanie przelewów na numer telefonu.

Obok udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków, KIR oferuje usługi wspierające instytucje finansowe w efektywnej i sprawnej elektronicznej wymianie informacji, jak system Ognivo. Korzystają z niego banki (komercyjne i spółdzielcze), ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy miast oraz komornicy sądowi. System Ognivo pozwala m.in. na przenoszenie rachunków między bankami, pozyskiwanie raportów w ramach Centralnej informacji o rachunkach i elektronizację zajęć wierzytelności z rachunku dłużnika.

Realizując strategię rozwoju usług w zakresie rozliczania płatności dla sektora bankowego i finansowego, KIR uruchomił system Inkart. Usługa przeznaczona jest do rozliczania transakcji kartowych świadczonych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w Polsce.

KIR jest akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. Jako SWIFT Service Bureau oferuje dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, która umożliwia realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewnia wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce.

W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania, które wspierają rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in.:

  • Paybynet – system gwarantowanych, bezpośrednich i szybkich płatności internetowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które umożliwia dokonywanie płatności za e-zakupy bezpośrednio pomiędzy klientem banku a odbiorcą – sklepem internetowym lub e-urzędem. System zintegrowany jest z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Invoobill – usługa umożliwiająca szybkie i wygodne elektroniczne prezentowanie i opłacanie rachunków oraz faktur przy wykorzystaniu kanałów bankowości elektronicznej.

Od 1994 r. KIR świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie bezpiecznego podpisu elektronicznego Szafir. Jest kwalifikowanym podmiotem oferującym usługi zaufania w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu dokumentów elektronicznych.

fot. geralt, pixabay.com, CC0