Przejdź do treści

Kryptowaluty i podatki

Ministerstwo Finansów wywołało niezwykłe poruszenie wśród entuzjastów kryptowalut. Najnowsza informacja opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów dotyczy skutków podatkowych obrotu kryptowalutami i może wywrócić do góry nogami zeznania podatkowe osób handlujących kryptowalutami. W artykule analizujemy skutki podatkowe obrotu kryptowalutami oraz absurdalne zalecenia MF dotyczące tego jak rozliczyć podatek od kryptowalut.

Podatek od kryptowalut w Polsce – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut. Osobom handlującym kryptowalutami w Polsce grozi do 32% podatku. Nie istnieją przepisy odnoszące się specyficznie do kryptowalut, więc zalecane jest stosowanie przepisów ogólnych i posługiwanie się interpretacjami Ministerstwa Finansów.

– Mimo tego, że kryptowaluty są wirtualne, to obowiązek podatkowy jest realny. Polskie Ministerstwo Finansów traktuje kryptowaluty jak prawa majątkowe, gdzie inne państwa jak np. Wielka Brytania traktują kryptowaluty analogicznie do walut fiducjarnych jak funt czy euro. Ma to wpływ na sposób rozliczania podatku od kryptowalut, który dla polskiego podatnika obracającego kryptowalutami jest skomplikowany. Ministerstwo Finansów powinno czerpać z brytyjskich wzorców w kwestii rozliczania kryptowalut – komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Dochody z kryptowalut dla osób fizycznych są rozliczane wg skali podatkowej – w zależności od poziomu dochodów opodatkowanie wynosi 18-proc. lub 32-proc. (próg zmienia się na wyższy przy kwocie przychodu ok. 85,5 tys. zł). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej handel kryptowalutami możliwe jest opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym, należy jednak pamiętać o terminach dotyczących deklaracji rozliczania podatku na zasadach liniowych.

Sposób opodatkowania kryptowalut oraz odpowiedniego wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależy od źródła pochodzenia tych dochodów oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wg zaleceń Ministerstwa Finansów obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

  • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
  • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Podatek od sporadycznych transakcji na rynku kryptowalut należy uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do 30 kwietnia 2018r. Przychód ze sprzedaży kryptowalut należy wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), w rubryce 75 (koszty uzyskania przychodów) należy umieścić udokumentowany koszt zakupu kryptowalut.

Czytaj także: Petro nie wypaliło. Wenezuela pogrąża się nadal

Polski absurd – podatek PCC od sprzedaży kryptowalut

Jeszcze do końca ubiegłego roku Ministerstwo Finansów twierdziło, że opodatkowaniu podlega zamiana kryptowalut na waluty fiducjarne (FIAT) np. złotówki, dolary, euro. Najnowsza interpretacja zakłada także opodatkowanie wynikające z zamiany jednej kryptowaluty na inną oraz konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Tutaj rodzi się problem, który może doprowadzić do zminimalizowania zainteresowania kryptowalutami w Polsce oraz sprowadzić na inwestorów ogromne obciążenia podatkowe, niespotykane nigdzie indziej na świecie.

Wg najnowszej informacji Ministerstwa Finansów inwestor przy każdej transakcji zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę jest zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 1% wartości kryptowaluty. Takie rozwiązanie skutkowałoby śmiercią rynku kryptowalut w Polsce. Konieczność rozliczania każdej transakcji wymiany kryptowalut stanowi olbrzymi problem dla osób obracających kryptowalutami. Jak pokazują relację podatników nawet urzędnicy Urzędów Skarbowych nie posiadają wiedzy na temat poprawnego sposobu rozliczania podatku od kryptowalut. Wątpliwości budzi również fakt braku informacji o drugiej stronie transakcji – użytkownik giełdy dokonujący wymiany kryptowalut nie ma informacji z kim dokonuje transakcji. Co więcej – każdorazowa transakcja wymiany kryptowalut na inne skutkuje koniecznością wypełnienia druków PCC – wielu traderów musiałoby w ten sposób wypełnić kilkadziesiąt tysięcy formularzy.

Warto przeanalizować propozycję Ministerstwa Finansów na przykładzie. Trader na rynku kryptowalut dokonuje wielu transakcji – konieczność odprowadzenia podatku PCC o wartości 1% po pierwsze skutkowałoby zabiciem opłacalności dokonywania jakichkolwiek inwestycji na rynku kryptowalut – często skala podatkowa przekraczałaby 100%! Propozycja Ministerstwa Finansów to w praktyce działanie mające na celu likwidację rynku kryptowalut w Polsce.

Krzysztof Piech Twitter

Źródło: Twitter.com

Alternatywnym rozwiązaniem do polskiego opresyjnego systemu jest rozliczanie kryptowalut za granicą – tam, gdzie jest to łatwiejsze i korzystniejsze pod względem podatkowym, np. w Wielkiej Brytanii.

Pełne wytyczne co do interpretacji skutków podatkowych obrotu kryptowalutami dla polskich obywateli dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii, dla celów podatkowych kryptowaluty są traktowane jak każda inna waluta obca. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności.

– Niejasne zasady rozliczania podatku od kryptowalut oraz niekorzystne przepisy podatkowe skłaniają polskich podatników do optymalizacji podatkowej. Szacujemy, że od początku roku, tylko z tego powodu ponad 500 polskich przedsiębiorców założyło firmy w Wielkiej Brytanii – dodaje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Indywidualne osoby, które dokonują bardzo dużej ilości transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, wykorzystując w tym celu własne środki lub osób trzecich są traktowane jako 'traderzy”, prowadzący działalność gospodarczą. Takie osoby zapłacą podatek dochodowy od zysku (Income Tax) wg skali podatkowej (20%, 40%, 45%). Każdy podatnik jest zwolniony z podatku do kwoty 11 850 GBP, czyli około 57 000 złotych (kwota wolna od opodatkowania w Wielkiej Brytanii). Indywidualne osoby korzystające z kryptowalut w celach inwestycyjnych, dokonujący sporadycznych transakcji, które nie noszą znamion handlu i działalności gospodarczej, rozliczane są wg podobnych zasad co osoby nabywające waluty obce w celach inwestycyjnych – podatek w tym przypadku wynosi 10% lub 20% (Capital Gains Tax).

Spółka w Wielkiej Brytanii – alternatywa dla polskiej społeczności kryptowalut

Najkorzystniejszą formą rozliczania się z obrotu kryptowalutami (handel, kopanie kryptowalut) w Wielkiej Brytanii jest założenie brytyjskiej spółki limited (odpowiednik polskiej spółki z o.o.). Jej prowadzenie jest zdecydowanie prostsze niż polskiej działalności gospodarczej i niesie szereg korzyści prawno podatkowych. Wszystkie osoby prowadzące działalność polegającą na handlu bądź wydobyciu kryptowaluty mogą zarejestrować i prowadzić firmę, niezależnie od miejsca zamieszkania. Do zarejestrowania spółki limited wystarczy jedna osoba, która będzie pełnić rolę dyrektora oraz będzie 100% udziałowcem spółki. Kapitał założycielski spółki może zostać w całości opłacony w posiadanych przez właściciela spółki kryptowalutach – w pełni zgodnie z brytyjskim prawem i wytycznymi HMRC (brytyjski Urząd Skarbowy).

Prowadzenie brytyjskiej spółki wiąże się także ze sporymi korzyściami: właściciel spółki może być w niej jednocześnie zatrudniony jako Dyrektor, dzięki czemu może pobierać z tego tytułu wynagrodzenie (do 11 850 funtów, czyli 57 tysięcy złotych rocznie bez konieczności zapłaty podatku). Zyski pochodzące z handlu krypowalutami czy też kopania mogą być legalnie opodatkowane na zdrowych zasadach (19% podatku CIT) – w stabilnym systemie prawno-podatkowym.

Warto nadmienić, że działalność w Wielkiej Brytanii nie wiąże się z absurdami, które dotyczą przedsiębiorców w Polsce – brytyjska spólka limited gwarantuje dla jej właściciela minimum formalności związanych z prowadzeniem spółki, brak odpowiedzialności majątkowej dyrektora, uproszczone rozliczanie kosztów, a także możliwość otrzymania brytyjskiej emerytury. Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii jest jak widać prosty w obliczeniu i korzystny dla inwestora. O tym, że brytyjski system jest przyjazny może świadczyć informacja o zmianie operatora jednej z największych polskich giełd kryptowalut – BitMarket24 od kilku dni jest zarządzana przez brytyjską spółkę limited BM24 LTD.

Biorąc pod uwagę podejście polskiego Ministerstwa Finansów do kwestii opodatkowania kryptowalut możemy spodziewać się kolejnego odpływu polskiego kapitału do Wielkiej Brytanii, ale wina w pełni leży po stronie absurdalnych przepisów polskiego fiskusa. Krzywa Laffera jak widać jest nadal aktualna, na czym korzysta skarb Wielkiej Brytanii.

Photo by Andre Francois on Unsplash