Emerytura: Liczyć na państwo czy nie?

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie stabilności polskiego systemu emerytalnego, warto najpierw odnieść się do pewnych faktów i terminów, które opisują aktualny stan rzeczy. Często w przestrzeni publicznej, w sprawach związanych z emeryturą, pojawia się groźnie brzmiący termin "stopa zastąpienia". Cóż to jest? Jest to wskaźnik opisujący wysokość naszego przyszłego świadczenia, do kwoty, którą aktualnie zarabiamy, pracując na umowie o pracę. 

Zobacz także: 3 wnioski z badania OBI 2018 w kontekście emerytur

Czytaj także: Czy naprawdę na emeryturę musimy oszczędzać z państwem?

Szymon Matuszyński