Lokaty i złoto

Lokaty i złoto w minionych 12 miesiącach

W ostatnich latach sporo mówi się na temat problemu niskich stóp procentowych i lokat, które przynoszą minimalny zysk. Jak wygląda sytuacja na obecny stan? Jak wygląda lokata w zestawieniu chociażby ze złotem?

Mysaver poleca:

Serwis najlepszelokaty.pl informuje w swoim opracowaniu, że średnie oprocentowanie lokat w polskich bankach na koniec stycznia wynosiło 1,33 proc. Przy czym przez większość roku 2019 kształtowało się ono w zakresie 1,3-1,57 proc. (średnio 1,43 proc.).

Uwzględniające inflację (w ciągu roku wzrost z 1,2 do 4,4 proc.), już w lutym 2019 realne oprocentowanie lokat zanurkowało poniżej poziomu zera, co oznacza, że na lokatach nie zarabiamy, a tracimy. Ponieważ jednak nominalnie oszczędności wypracowują jakieś odsetki, płacimy jeszcze od tych odsetek „podatek Belki” – dodatkowe 19 proc. od „zysku”.


source: tradingeconomics.com

Alternatywy?

W tym samym czasie WIG20 „stracił” 10,87 proc., mWIG40 jest na minusie ok. pół procenta, zaś sWIG80, dzięki dynamicznym wzrostom w ciągu ostatnich czterech miesięcy, zyskał” w ciągu roku 14,25 proc.

Jeżeli chodzi o metale szlachetne, złoto nominowane w PLN zyskało w ciągu ostatnich 12 miesięcy 25,39 proc. (w USD 20,77 proc.), zaś srebro 18,84 proc. w PLN (14,45 proc. w USD).

Cena złota

W Polsce lokaty w dalszym ciągu cieszą się dość dużą popularnością z uwagi na fakt, że kojarzą się one z bezpieczeństwem, a często zestawiane są nie z innymi instrumentami służącymi oszczędzaniu czy inwestowaniu, ale z trzymaniem pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, gdzie skutki inflacji są odczuwalne jeszcze bardziej.

Perspektywy na przyszłość

Szansa na to, że sytuacja lokat bankowych w najbliższej przyszłości ulegnie poprawie jest raczej niewielka. Komunikaty wychodzące z Narodowego Banku Polskiego sugerują, że powinniśmy się spodziewać raczej obniżki stóp procentowych, niż podwyżki. Zdaniem prezesa NBP Adama Glapińskiego, inflacja nie wzrośnie już w znacznym stopniu, a w drugiej połowie roku powinniśmy spodziewać się raczej obniżki inflacji.

Jeżeli chodzi o złoto i srebro, eksperci zgadzają się co do tego, że globalna sytuacja makroekonomiczna oraz geopolityczna stwarza wiele zagrożeń dla wzrostu gospodarczego, co z kolei przekłada się na bardziej gołębią politykę monetarną banków centralnych i niższe stopy procentowe.

Fot. Micheile Henderson on Unsplash