Lokaty i RORy (video)

Lokaty i RORy. Czy warto oszczędzać w nich pieniądze? Czy warto brać je pod uwagę w kształtowaniu inwestycyjnego portfela? Zacznijmy od wyjaśnienia dwóch, bardzo istotnych skrótów, które wiążą się bezpośrednio z lokatami i z rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. Te skróty to BFG i RPP. Cóż to jest? BFG to skrót od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli instytucji, która chroni nasze, gromadzone w bankach pieniądze, a także pomaga innym instytucjom sektora bankowego w chwilach, w których mają problemy, w których chylą się ku upadłości, co niestety czasem się zdarza…