To ostatni dzwonek, by skorzystać z niższych składek. W ZUS-ie oblężenie

Prawie 80 tysięcy przedsiębiorców w całej Polsce chce płacić tzw. mały ZUS – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi, muszą złożyć niezbędne dokumenty do 8 stycznia.

Przypomnijmy, 1 stycznia wszedł w życie mały ZUS dla firm o przychodzie nieprzekraczającym w 2018 roku 63 tys. złotych. Ulga pozwala na uzależnienie składki na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego przychodu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostała bez zmian i trzeba ją płacić w pełnej wysokości.

Czasu zostało już niewiele, gdyż przedsiębiorca, który z ulgi w ramach małego ZUS-u chce skorzystać, czas na decyzję ma do 8 stycznia. Zainteresowanie jest ogromne, więc i kolejki w naszych placówkach, ale przypominam, że nie każdy musi do nas przychodzić osobiście. Dokumenty można do ZUS przesłać online, jeśli właśnie tak się przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe z nami rozlicza – zaznacza Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Właściciel firmy, który ma swoje konto internetowe na portalu PUE ZUS, dokumenty może wysłać ze swojego konta.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam oczywiście do naszych sali obsługi i kontaktu z infolinią. Przewidujemy, że najwięcej osób pojawi się u nas dzisiaj i we wtorek, dlatego też zwiększyliśmy obsadę infolinii oraz punktów obsługi w oddziałach – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Przedstawiciele ZUS-u tłumaczą, że aby usprawnić kontakt w tej sprawie, poza możliwością komunikacji z Centrum Obsługi Telefonicznej, 7 stycznia do godziny 18 oraz 8 stycznia w godzinach 8-15 dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą dodatkowe numery telefonów. Numery do poszczególnych oddziałów znajdziecie na stronie zus.pl.

„Składki nie obniżą się same”

Przedstawiciele zakładu podkreślają, że składki nie obniżą się automatycznie.

Przedsiębiorcy muszą wyrejestrować się w ZUS z dotychczasowego ubezpieczenia i zgłosić z nowymi kodami, zaczynającymi się od 0590 lub 0592. Osoby, które kontynuują działalność prowadzoną w 2018 roku, mają na to czas jak zawsze przy każdej zmianie – siedem dni. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku – zaznaczają.

To propozycja tylko dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Decydując się na mały ZUS trzeba jednak pamiętać o jego konsekwencjach, gdyż niskie składki to niski zasiłek w razie choroby oraz mniejszy kapitał zgromadzony na przyszłą emeryturę. Z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu preferencyjnych składek – dodają w ZUS-ie.

Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ktoś opłacał składki preferencyjne, to nie może skorzystać z małego ZUS-u, bo również przy „małej działalności” najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Co oznacza mały ZUS?

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to 63000 zł), będzie mógł opłacać obniżone – proporcjonalnie do przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok, np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął, przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję – tłumaczą w ZUS-ie.

Z ulgi będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ale uwaga! Nie jest możliwy powrót do korzystania z małego ZUS-u przez osobę, która korzystała z tej ulgi, a następnie złożyła dokumenty z innym niż przewidziany dla małego ZUS-u kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 – przypominają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

fot. Wistula, CC BY 3.0, Wikimedia Commons