To ostatni dzwonek, by skorzystać z niższych składek. W ZUS-ie oblężenie

Prawie 80 tysięcy przedsiębiorców w całej Polsce chce płacić tzw. mały ZUS - podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi, muszą złożyć niezbędne dokumenty do 8 stycznia.

Przypomnijmy, 1 stycznia wszedł w życie mały ZUS dla firm o przychodzie nieprzekraczającym w 2018 roku 63 tys. złotych. Ulga pozwala na uzależnienie składki na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego przychodu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostała bez zmian i trzeba ją płacić w pełnej wysokości.

- Czasu zostało już niewiele, gdyż przedsiębiorca, który z ulgi w ramach małego ZUS-u chce skorzystać, czas na decyzję ma do 8 stycznia. Zainteresowanie jest ogromne, więc i kolejki w naszych placówkach, ale przypominam, że nie każdy musi do nas przychodzić osobiście. Dokumenty można do ZUS przesłać online, jeśli właśnie tak się przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe z nami rozlicza - zaznacza Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Właściciel firmy, który ma swoje konto internetowe na portalu PUE ZUS, dokumenty może wysłać ze swojego konta.

- W razie pytań i wątpliwości zapraszam oczywiście do naszych sali obsługi i kontaktu z infolinią. Przewidujemy, że najwięcej osób pojawi się u nas dzisiaj i we wtorek, dlatego też zwiększyliśmy obsadę infolinii oraz punktów obsługi w oddziałach - dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Przedstawiciele ZUS-u tłumaczą, że aby usprawnić kontakt w tej sprawie, poza możliwością komunikacji z Centrum Obsługi Telefonicznej, 7 stycznia do godziny 18 oraz 8 stycznia w godzinach 8-15 dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą dodatkowe numery telefonów. Numery do poszczególnych oddziałów znajdziecie na stronie zus.pl.

"Składki nie obniżą się same"

Przedstawiciele zakładu podkreślają, że składki nie obniżą się automatycznie.

- Przedsiębiorcy muszą wyrejestrować się w ZUS z dotychczasowego ubezpieczenia i zgłosić z nowymi kodami, zaczynającymi się od 0590 lub 0592. Osoby, które kontynuują działalność prowadzoną w 2018 roku, mają na to czas jak zawsze przy każdej zmianie - siedem dni. W przeciwnym razie będą płacić obniżone składki dopiero od kolejnego roku - zaznaczają.

To propozycja tylko dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

- Decydując się na mały ZUS trzeba jednak pamiętać o jego konsekwencjach, gdyż niskie składki to niski zasiłek w razie choroby oraz mniejszy kapitał zgromadzony na przyszłą emeryturę. Z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu preferencyjnych składek - dodają w ZUS-ie.

Jak podkreślają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ktoś opłacał składki preferencyjne, to nie może skorzystać z małego ZUS-u, bo również przy "małej działalności" najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Co oznacza mały ZUS?

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to 63000 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu - składki na ubezpieczenia społeczne.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

- Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok, np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął, przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję - tłumaczą w ZUS-ie.

Z ulgi będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

- Ale uwaga! Nie jest możliwy powrót do korzystania z małego ZUS-u przez osobę, która korzystała z tej ulgi, a następnie złożyła dokumenty z innym niż przewidziany dla małego ZUS-u kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 - przypominają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

fot. Wistula, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Tomasz Matejuk