Mennica lubuska

Mennica lubuska w Gubinie

Wśród historycznych mennic polskich, jedną z ciekawszych jest mennica lubuska w Gubinie, która powstała w 1751 roku dzięki staraniom Augusta III. To właśnie tam bito słynne szelągi koronne Augusta III.

Gubin to miasto zlokalizowane w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Prawa miejskie otrzymał w 1235 roku. We wczesnym średniowieczu okolice Gubina były miejscem starć Sasów pod wodzą Henryka I Ptasznika ze słowiańskimi siłami Serbów łużyckich. W XVII w. wraz z większą częścią Dolnych Łużyc miasto weszło w skład Saksonii.

Czytaj także: Jak inwestować w złoto?

Mennica lubuska w Gubinie

Mennica w Gubinie powstała za sprawą starań króla Augusta III Sasa w 1751 roku. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto bicie polskich miedzianych szelągów, a od 1752 także miedzianych groszy.

Ze źródeł historycznych dowiedzieć się możemy, że w pewnym momencie cała Polska posługiwała się „monetami gubińskimi”. A ponieważ nie miały one zbyt dużej wartości, w transakcji posługiwano się nimi na rulony lub na wagę.

W 1755 roku, w czasie wojny 7-letniej, na polecenie Króla Pruskiego Fryderyka II, mennica lubuska w Gubinie została zlikwidowana. Budynek mennicy mieścił się w okolicach dzisiejszego dworca PKP.

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash