Metale a inne instrumenty inwestycyjne

Zainteresowani inwestowaniem w metale szlachetne często stykają się z opinią, według której złoto i srebro były pieniędzmi przez tysiące lat. Nie wprawia to ani w zadumę, ani tym bardziej nie skłania do refleksji nad pytaniem: jak doszło do tego, że coś, co służyło przez tysiąclecia, nagle zostało całkowicie porzucone w 1971 roku, a do dziś prawie żaden rządowy ekonomista nie uznaje sensu stosowania kruszców w roli pieniądza, a samego tematu unika jak ognia?

O ile pieniądzem papierowym posługujemy się od kilku dekad, o tyle tradycja stosowania pieniądza srebrnego i złotego liczy sobie nie mniej niż 5 tysięcy lat!

50 lat vs. 5000 lat!

Akademickie aule wyższych szkół ekonomicznych prawie w ogóle nie skupiają się na kruszcach szlachetnych, co można porównać do uczenia historii Polski z pominięciem Piastów i Jagiellonów, fizyki bez wspomnienia o prawach Newtona oraz matematyki bez uwzględnienia liczb rzymskich. Czy to jest racjonalne? Niestety nie. Rzesze profesorów ekonomii albo unika tematu, albo jawnie wyraża się z pogardą o złocie. Co gorsza, jeśli już ktoś uznaje kruszce jako formę inwestowania, nie dostrzega w nich wartości monetarnych. I to jest właśnie absurdalne. Złoto i srebro zyskują na wartości w okresie długoterminowym i to jest podstawą ich monetarnego znaczenia. Nikt oficjalnie nie chce tego przyznać. Dlaczego? To już całkiem inna historia.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć pokrótce na pytanie, czym w istocie są złoto i srebro?

Metale jako aktywa

Metale to nie tyle produkty inwestycyjne, co namacalne dobra. Jest to istotna, a nawet absolutnie kluczowa różnica pomiędzy nimi a wszystkim tym, co współcześnie określa się mianem aktywów. Rzecz jasna złoto i srebro to nie jedyne aktywa o charakterze namacalnym, niemniej jednak posiadają one szereg cech, które czynią z nich najlepszy obiekt inwestowania wśród tych nie posiadających formy papierowej.

Zacznijmy od meritum naszej różnicy na konkretnym przykładzie.

Pełną treść artykułu znajdziesz w wydaniu papierowym Mysaver 3(5)/2017 

fot. Eric Golub, flickr.com, CC BY 2.0