Prawie milion zamożnych i bogatych Polaków

Według najnowszych danych w Polsce żyje coraz więcej osób, które można określić mianem zamożnych i bogatych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPMG, w 2015 roku takich osób w Polsce mieszkało 987 tys., ich roczny dochód brutto przekraczał 85 tys. zł. Prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne.

Rośnie liczba zamożnych i najbogatszych

W porównaniu z 2014 rokiem liczba osób zamożnych i bogatych wzrosła o 77 tys., natomiast ich łączny dochód wzrósł do 164 mld zł (wzrost o 16,2 mld). Według szacunków KPMG w 2016 roku liczba osób zamożnych i bogatych miała zwiększyć się o 54 tys. Prognozy są optymistyczne, w 2019 roku w Polsce będzie mieszkać blisko 1,3 mln osób zamożnych i bogatych, których dochód sięgnie około 220 mld zł.

Twórcy raportu za zamożną uznali osobę, której miesięczny dochód mieści się w przedziale 7,1 – 10 tys. zł brutto. Osoby bardzo zamożne według raportu to uzyskujące miesięczny dochód w przedziale 10 – 20 tys. zł brutto. Natomiast za osoby bogate uznano osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 20 tys. zł brutto.

Przystąp do Klubu Goldenmark

Warto też wyróżnić pojęcie osób najbogatszych, zwanych HNWI (high net worth individuals) czyli posiadaczy aktywów płynnych o wartości powyżej 1 mln dol.

Geografia zamożności

Patrząc na mapę Polski, widzimy duże zróżnicowanie w łącznej liczbie osób zamożnych i bogatych w podziale na województwa. Najwięcej najbogatszych osób jest w województwie mazowieckiem (287 tys.), śląskim (104 tys.) i dolnośląskim (86 tys.). Jeśli przyjrzymy się łącznej kwocie dochodu brutto, to okaże się, że największy przypada na województwo mazowieckie (60 158 mln), śląskie (21 737 mln) i wielkopolskie (19 431 mln). Jednak jeżeli przeliczymy dochód wszystkich zamożnych i bogatych w danym województwie na osobę, okaże się że, największy dochód per capita generują najbogatsi z województw podlaskiego, wielkopolskiego cz kujawsko-pomorskiego.

Najbogatsi według rozliczeń podatkowych

Według raportu KPMG średnie dochody osób zamożnych i bogatych rozliczających się wg podatku liniowego 19% wynoszą 30,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej takich podatników z grupy osób zamożnych i bogatych w 2015 roku było w województwie mazowieckim (61 tys. o łącznej kwocie dochodu 22 261 mln zł), śląskim (29 tys. osób, o łącznej kwocie dochodu 7 494 mln zł) i wielkopolskim (28 tys. osób o łącznej kwocie dochodu 11 170 mln zł). Najmniej w opolskim i świętokrzyskim (po 6 tys. osób) , lubuskim i podlaskim (po 7 tys.)

Odkryj ponownie produkty ze słynnej Rand Refinery

Z kolei podatników rozliczających się za rok 2015 progresywnym podatkiem PIT (drugi przedział skali podatkowej) najwięcej było w województwie mazowieckim (226 tys osób o łącznej kwocie dochodu 37 897 mln zł) i dolnośląskim (64 tys. osób o łącznym dochodzie 9 138 mln zł). Z raportu wynika, że miesięcznie średnie dochody osób rozliczających się wg skali podatkowej (drugi przedział) wynoszą 11,8 tys. zł brutto . Średnie dochody osób zamożnych i bogatych rozliczających się wg podatku liniowego 19% wynoszą 30,9 tys. zł brutto miesięcznie. W dużym uproszczeniu, osoby rozliczające się wg. stawki liniowej są przede wszystkim przedsiębiorcami, a osoby rozliczające się wg. skali podatkowej to pracownicy etatowi.
Warto jednak zauważyć, że choć liczba zamożnych i najbogatszych sięga już prawie miliona to jest to zaledwie 3% podatników.

Majątek Polaków

Według danych statystycznch zdecydowanie największą częścią aktywów gospodarstw domowych Polaków są depozyty. Ich wartość z roku na rok zwiększa się, osiągając 700 mld zł w drugim kwartale 2016 roku, czyli aż o 11% większą w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2015. W tym samym okresie znaczny wzrost odnotowano w odniesieniu do posiadanej przez rodaków gotówki. W drugim kwartale 2016 roku zgromadzili oni 159 mld zł aktywów w gotówce, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do 2015 roku.

Natomiast z raportu Global Wealth Databook 2016, wydanego przez Credit Suisse, wynika że w Polsce mieszka ponad 41 tys. osób, które można zaliczyć do kategorii HNWI (high net worth individuals). W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich liczba HNWI w Polsce nie jest duża. Przykładowo w Wielkiej Brytanii jest ich 2,2 mln, w Niemczech i we Francji – 1,6 mln, we Włoszech zaś – 1,1 mln. Majątek większości (36,5 tys.) polskich HNWI jest szacowany na 1 do 5 mln dol. Tylko bardzo niewielka grupa dysponuje znacznie większym majątkiem (powyżej 100 mln dol. 82 Polaków).

Analiza zasobów najbardziej majętnych Polaków jest istotna dla firm działających na rynku dóbr luksusowych i premium. Jest to również informacja o sposobach oszczędzania rodaków, którzy dywersyfikują swój majątek. Ukazuje się tendencja do mniej ryzykownych działań, wolimy bezpieczniejsze metody oszczędzania.

fot. Pexels, pixabay.com, CC0