Przejdź do treści

Prawie milion zamożnych i bogatych Polaków

Według najnowszych danych w Polsce żyje coraz więcej osób, które można określić mianem zamożnych i bogatych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPMG, w 2015 roku takich osób w Polsce mieszkało 987 tys., ich roczny dochód brutto przekraczał 85 tys. zł. Prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne.

Rośnie liczba zamożnych i najbogatszych

W porównaniu z 2014 rokiem liczba osób zamożnych i bogatych wzrosła o 77 tys., natomiast ich łączny dochód wzrósł do 164 mld zł (wzrost o 16,2 mld). Według szacunków KPMG w 2016 roku liczba osób zamożnych i bogatych miała zwiększyć się o 54 tys. Prognozy są optymistyczne, w 2019 roku w Polsce będzie mieszkać blisko 1,3 mln osób zamożnych i bogatych, których dochód sięgnie około 220 mld zł.

Twórcy raportu za zamożną uznali osobę, której miesięczny dochód mieści się w przedziale 7,1 – 10 tys. zł brutto. Osoby bardzo zamożne według raportu to uzyskujące miesięczny dochód w przedziale 10 – 20 tys. zł brutto. Natomiast za osoby bogate uznano osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej 20 tys. zł brutto.

Warto też wyróżnić pojęcie osób najbogatszych, zwanych HNWI (high net worth individuals) czyli posiadaczy aktywów płynnych o wartości powyżej 1 mln dol.

Geografia zamożności

Patrząc na mapę Polski, widzimy duże zróżnicowanie w łącznej liczbie osób zamożnych i bogatych w podziale na województwa. Najwięcej najbogatszych osób jest w województwie mazowieckiem (287 tys.), śląskim (104 tys.) i dolnośląskim (86 tys.). Jeśli przyjrzymy się łącznej kwocie dochodu brutto, to okaże się, że największy przypada na województwo mazowieckie (60 158 mln), śląskie (21 737 mln) i wielkopolskie (19 431 mln). Jednak jeżeli przeliczymy dochód wszystkich zamożnych i bogatych w danym województwie na osobę, okaże się że, największy dochód per capita generują najbogatsi z województw podlaskiego, wielkopolskiego cz kujawsko-pomorskiego.

Najbogatsi według rozliczeń podatkowych

Według raportu KPMG średnie dochody osób zamożnych i bogatych rozliczających się wg podatku liniowego 19% wynoszą 30,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej takich podatników z grupy osób zamożnych i bogatych w 2015 roku było w województwie mazowieckim (61 tys. o łącznej kwocie dochodu 22 261 mln zł), śląskim (29 tys. osób, o łącznej kwocie dochodu 7 494 mln zł) i wielkopolskim (28 tys. osób o łącznej kwocie dochodu 11 170 mln zł). Najmniej w opolskim i świętokrzyskim (po 6 tys. osób) , lubuskim i podlaskim (po 7 tys.)

Z kolei podatników rozliczających się za rok 2015 progresywnym podatkiem PIT (drugi przedział skali podatkowej) najwięcej było w województwie mazowieckim (226 tys osób o łącznej kwocie dochodu 37 897 mln zł) i dolnośląskim (64 tys. osób o łącznym dochodzie 9 138 mln zł). Z raportu wynika, że miesięcznie średnie dochody osób rozliczających się wg skali podatkowej (drugi przedział) wynoszą 11,8 tys. zł brutto . Średnie dochody osób zamożnych i bogatych rozliczających się wg podatku liniowego 19% wynoszą 30,9 tys. zł brutto miesięcznie. W dużym uproszczeniu, osoby rozliczające się wg. stawki liniowej są przede wszystkim przedsiębiorcami, a osoby rozliczające się wg. skali podatkowej to pracownicy etatowi.
Warto jednak zauważyć, że choć liczba zamożnych i najbogatszych sięga już prawie miliona to jest to zaledwie 3% podatników.

Majątek Polaków

Według danych statystycznch zdecydowanie największą częścią aktywów gospodarstw domowych Polaków są depozyty. Ich wartość z roku na rok zwiększa się, osiągając 700 mld zł w drugim kwartale 2016 roku, czyli aż o 11% większą w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2015. W tym samym okresie znaczny wzrost odnotowano w odniesieniu do posiadanej przez rodaków gotówki. W drugim kwartale 2016 roku zgromadzili oni 159 mld zł aktywów w gotówce, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do 2015 roku.

Natomiast z raportu Global Wealth Databook 2016, wydanego przez Credit Suisse, wynika że w Polsce mieszka ponad 41 tys. osób, które można zaliczyć do kategorii HNWI (high net worth individuals). W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich liczba HNWI w Polsce nie jest duża. Przykładowo w Wielkiej Brytanii jest ich 2,2 mln, w Niemczech i we Francji – 1,6 mln, we Włoszech zaś – 1,1 mln. Majątek większości (36,5 tys.) polskich HNWI jest szacowany na 1 do 5 mln dol. Tylko bardzo niewielka grupa dysponuje znacznie większym majątkiem (powyżej 100 mln dol. 82 Polaków).

Analiza zasobów najbardziej majętnych Polaków jest istotna dla firm działających na rynku dóbr luksusowych i premium. Jest to również informacja o sposobach oszczędzania rodaków, którzy dywersyfikują swój majątek. Ukazuje się tendencja do mniej ryzykownych działań, wolimy bezpieczniejsze metody oszczędzania.

fot. Pexels, pixabay.com, CC0