ML System

ML System – oferta publiczna akcji

Pozyskiwanie energii ze źródeł sprzyjających środowisku staje się już nie tyle rozsądne, ile modne. W niektórych wariantach tworzenie źródeł energii odnawialnych jest nieekonomiczne, są jednak takie rozwiązania, które łączą ochronę środowiska z elementem ekonomicznym. Takim rozwiązaniem mogą być produkty ML System z obszaru technologii fotowoltanicznej.

Działalność spółki

ML System to spółka technologiczna, która działa na rynku jego jeden z pionierów w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV). Aktualnie spółka przedstawia się jako lider polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami.

Prezes spółki – Dawid Cycoń podkreśla, że: „Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek”.

Przewagi konkurencyjne

Wielką zaletą ML System jest wykorzystanie budownictwa na swoją korzyść, prawie w każdym budynku w konstrukcji pojawią się takie elementy jak elewacje, elementy szklane, które mają zapewnić część dekoracyjną, bądź użytkową w budynku. Spółka proponuje zastąpienie tych elementów technologią fotowoltaniczną, dzięki czemu użytkownik zyskuje dodatkową energię z odnawialnego źródła, a także spełnia stawiane konstrukcji wymagania.

Co prawda, oferowane produkty prawdopodobnie nie pokryją całego zapotrzebowania na energię, jednak będą dobrą alternatywą do długofalowego oszczędzania. Spółka w swojej ofercie prezentuje takie technologie jak fotowoltaiczna fasada wentylowana, fotowoltaiczne żaluzje przeciwsłoneczne, fotowoltaiczna szyba grzewcza, świetliki fotowoltaiczne, mała architektura wykorzystująca fotowoltanikę, jak i wiele innych. Co ciekawe, te elementy mają, i będą miały liczne zastosowania, z każdym rokiem popularniejsze staje się zastosowanie domów pasywnych, czy też tych z wykorzystaniem OZE (odnawialnych źródeł energii). Spółka jest więc na dobrej drodze do dostosowania się do jeszcze rozwijającego się rynku w Polsce. Potwierdzeniem innowacyjności spółki mogą być trzy patenty, a także 13 wniosków, które są w trakcie rozpatrzenia.

Wyniki finansowe

Jak podkreśla spółka w prospekcie emisyjnym, w 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 57 proc., 79 proc., 184 proc. Portfel zamówień na 2018 r. ma wartość 113,3 mln zł, co pozwala ML System z optymizmem patrzeć na wyniki w bieżącym roku. Pozytywnie może nastrajać także spodziewany rozwój całego sektora, a także widoczne parcie na rozwój energii odnawialnych w każdym sektorze technologicznym.

Cele emisyjne

W przypadku większości spółek podstawowym celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój. ML System również wpisuje się w ten obszar, pozyskane środki znajdą zastosowanie w rozwoju kolejnych projektów, a także poszerzeniu działalności. Prawdą jest, że najbardziej perspektywiczne jest dotarcie na rynek Europy Zachodniej, a także krajów skandynawskich.

Szczegółowe cele emisyjne

Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł.

Polityka dywidendowa

Teoretycznie można stwierdzić, że minusem jest zakładana polityka dywidendowa. Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 roku. Pierwsze dywidendy mają szansę pojawić się dopiero po zakończeniu planu inwestycyjnego w 2020 roku. Planowany poziom dywidendy ma wynosić 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto. Dopiero po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego spółka zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to, że spółka ML System będzie inwestycją długoterminową, która jeśli okaże się dobrym wariantem na rynku, będzie mogła przynieść duże zyski dla akcjonariuszy.

Program motywacyjny

Spółka zakłada także rozwinięty program motywacyjny. Co prawda, nie jest to podejście podobne do Elona Muska, który swoje zyski ze spółki otrzyma dopiero po udanym zrealizowaniu celów, jednak mimo to ML System także ukazuje ciekawe rozwiązanie. Dlatego też w celu zmotywowania kadry menadżerów, a także powiązanie interesów tych osób z interesami akcjonariuszy, ML System wdrożył program motywacyjny. Program motywacyjny w części za 2018 r. oparto o następujące założenia wyników finansowych: 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł. Jest to dość rozwinięty pomysł, który jeśli się powiedzie, będzie z pewnością odpowiednio wynagrodzony.

Program motywacyjny

Harmonogram emisji

Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 29 zł, od 18 do 28 maja 2018 r. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja. Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Vestor DM. Zapisy na akcje można składać w BM Alior Banku, DM BOŚ, DM mBanku oraz CDM Pekao. Harmonogram oferty przedstawia się następująco:

Harmonogram emisji

Źródło: prospekt emisyjny ML System
Strona internetowa spółki

fot. Oregon Department of Transportation, flickr.comCC BY 2.0