Najniższe bezrobocie w Polsce od ponad 20 lat

W kwietniu bezrobocie spadło do 7,7%. Według danych bezrobocie w Polsce kształtuje się na poziomie zbliżonym do 1991 roku. Minister Pracy, Elżbieta Rafalska prognozuje, że odsetek ludzi nieposiadających zatrudnienia spadnie na koniec roku do 7%.

Początki transformacji w Polsce były okresem rosnącego bezrobocia. Z niewiarygodnej 3,5% stopy bezrobocia w 1990 roku wzrosło do ponad 16% w 1994. Ponownym okresem wzmożonego wzrostu bezrobocia był okres od 1998 roku do 2004 roku (19,5%). Od tego czasu obserwujemy tendencję malejącą , jedynie okres od 2009 roku do 2013 był czasem 3-procentowego wzrostu. Zapoczątkował go rok 2009 i skutki ogólnoświatowego kryzysu, który również dotknął polskiego rynku pracy.

Badając okres od 2000 roku do 2017 na podstawie danych GUS, możemy zauważyć malejący trend bezrobocia w Polsce. Średnie bezrobocie dla tego okresu wynosi ponad 13%. Przełomowy okres zaczyna się od 2014 roku, kiedy wynosiło 12,3% , w 2016 wynosiło 8,95%. Obecnie średnia za 2017 rok to 8,4% (na podstawie ostatnich 4 miesięcy), a w statystyce uwzględniającej stopę bezrobocia do aktywnych zawodowo to 8,1% (dane od stycznia do końca marca). Jeśli bezrobocie miałoby zachowywać się tak jak w ostatnich 20 latach, można spodziewać się w przyszłości cyklicznego odbicia w górę. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że nie byłoby ono tak drastyczne jak w latach 1998-2003 (o prawie 10%), o ile w ogóle nastąpi.

Zmalała liczba bezrobotnych

Analizując bezrobocie w Polsce, nie można pominąć zagadnienia zarejestrowanych bezrobotnych. Ich liczba spadła we wszystkich województwach. Według danych GUS, w skali całego kraju w marcu 2017 roku liczba bezrobotnych wynosiła 1,3 mln. Województwami z największym zarejestrowanym bezrobociem są mazowieckie (187,7 tys.), śląskie (119,9 tys.) i podkarpackie (105,9 tys.). Najniższe bezrobocie rejestrowane występuje w województwie lubuskim (31,0 tys.), opolskim (32,4 tys.) i podlaskim ( 47,8 tys.).

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mniejsza liczba bezrobotnych to wynik spadku nowych rejestracji oraz zwiększonej aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy. Ma to związek z pracami sezonowymi w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

Polska na tle innych krajów UE

Porównując sytuację polskiego rynku pracy z innymi krajami europejskimi znajdujemy się na 7 miejscu z najniższym bezrobociem. Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w Czechach (3,8%), Niemczech (4,1%) oraz Wielkiej Brytanii (4,7%). Najwyższą natomiast odnotowano w Grecji (23,4%).

Bezrobocie w PL
Create line charts

fot. niekverlaan, pixabay.com, CC0