Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018

Nowy rok z pewnością przyniesie wiele zmian w dziedzinie szeroko pojętego biznesu. Części z nich nie da się przewidzieć, ponieważ wynikają one z bieżących warunków ekonomicznych czy po prostu zdarzeń losowych. Istnieje jednak wiele takich zmian, o których wiemy, że są planowane od dłuższego czasu. Przez następne dwanaście miesięcy dość sporo zmieni się przede wszystkim w polityce fiskalnej państwa.

Ten fakt jest niewątpliwie związany ze strategią intensywnego uszczelniania budżetu prowadzoną przez obecny rząd. Warto przyjrzeć się niektórym z tych zmian, jako że część z nich będzie się wiązała z dodatkowymi przywilejami, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców, a inne poskutkują nadprogramowym kosztem tak dla zatrudnionych jak i zatrudniających.

1. Wyższa kwota wolna od podatku

Kolejna nowelizacja Ustawy o PIT poprawi sytuację osób najmniej zarabiających. Kwota wolna od podatku dochodowego wzrośnie z 6,6 tysiąca PLN do 8 tysięcy PLN z zachowaniem degresywnej skali. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające powyżej 13 tysięcy PLN rocznie nie odczują żadnej różnicy. Zmieni się jedynie sytuacja osób, które otrzymują niewielkie dochody.

2. Jednolity Plik Kontrolny

Rok 2018 to przede wszystkim finalizacja projektu wprowadzenia JPK. Aktualnie już wszyscy przedsiębiorcy są obciążeni obowiązkiem składania deklaracji podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W praktyce oznacza to, że od stycznia mikroprzedsiębiorcy nie będą już mogli płacić VATu kwartalnie, tylko będą rozliczali się w trybie miesięcznym za pomocą specjalnego elektronicznego formularza.

3. Wyższy limit uzyskania przychodów z tytułu przekazania majątkowych praw autorskich

Twórcy kreatywni w 2018 roku z pewnością mają powód do świętowania. Od początku stycznia limit wyższych kosztów uzyskania przychodów dla osób zajmujących się kreowaniem utworów z zakresu architektury, sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audiowizualnej, fotografii, sztuki aktorskiej i estradowej, publicystyki, programów komputerowych oraz dziennikarstwa wzrośnie z 42 764 PLN do 85 528 PLN.

4. Jeden przelew do ZUS

W nadchodzącym roku dojdzie do bardzo przydatnej z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany w kwestii ZUSu. Od początku 2018 wszystkie przelewy w ramach ubezpieczeń społecznych (składka zdrowotna, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz ubezpieczenie społeczne) będą płacone na jeden rachunek bankowy.

5. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej umowy zlecenie

Początkiem 2018 roku minimalne wynagrodzenie stosunku pracy wzrośnie do 2100 PLN brutto miesięcznie, a minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia na umowie zlecenie do 13,70 PLN/h.

6. Niedziele wolne od handlu

W związku z projektem ustawy przyjętym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w 2018 roku handel będzie dozwolony jedynie w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Warto zwrócić uwagę, że podmioty niestosujące się do nowych przepisów zostaną narażone na karę grzywny w wysokości od 1 do 100 tys. PLN. Pierwsza niedziela wolna od handlu wypadnie 11 marca 2018.

7. Większa minimalna wartość środka trwałego

Od początku bieżącego roku mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy uzyskają prawo do zakwalifikowania składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000 PLN do środków trwałych lub WNIP. W efekcie będą oni mogli zamortyzować go jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania lub następnym.

fot. krzys16, pixabay.com, CC0