Sejm ustawodawczy

Nowość z NBP: Sejm Ustawodawczy 1919-1922

10 lutego 1919 r. po raz pierwszy w niepodległej Polsce zebrał się Sejm. I to właśnie z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia, Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę okolicznościową.

Czytaj także: Plan emisyjny NBP na 2019 r.

– W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem – tymi słowami Sejm otworzył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

W Sejmie zasiadało 342 posłów, choć liczba ta na przestrzeni lat zmieniała się, z uwagi na fakt kształtowania się granic oraz dodatkowe wybory przeprowadzane na niektórych ziemiach. W ciągu 342 posiedzeń Sejm Ustawodawczy 1919-1922 uchwalił 571 ustaw. Ostatnie jego posiedzenie odbyło się 27 listopada 1922 r. Ukoronowaniem jego prac było przyjęcie 17 marca 1921 r. Konstytucji, która wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów, która odwoływała się do koncepcji trójpodziału władzy.

Sejm Ustawodawczy 1919-1922
Moneta Sejm Ustawodawczy 1919-1922, źródło: nbp.pl

Awers monety zdobią godła II i III Rzeczypospolitej na tle polskiej flagi oraz napis Salus rei publicae suprema lex (Dobro Republiki Najwyższym Prawem). Dewiza ta, której autorstwo przypisywane jest Cyceronowi lub Salustiuszowi, była maksymą Sejmu II Rzeczypospolitej. Sentencja umieszczona była również nad stołem prezydialnym w Sali Posiedzeń Sejmu w 1919 r.

Na rewersie zobaczyć możemy wizerunek pierwszego marszałka Sejmu Wojciecha Trąmpczyńskiego oraz głowicę jego marszałkowskiej laski. Poniżej znajduje się napis „SEM USTAWODAWCZY 1919-1922”, a po prawej „WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI”.

Moneta wykonana jest ze srebra próby .925. Jej masa wynosi 14,14 g, zaś maksymalny nakład wyniesie 15 tys. egzemplarzy.

Moneta dostępna będzie w ofercie sklepu Goldenmark.com