321 dolarów za ryż z fasolą. Co siła nabywcza pieniądza ma wspólnego z niedożywieniem?

W Nowym Jorku koszt podstawowego dania, jakim jest ryż z fasolą, to 0,6 proc. dziennych dochodów, podczas gdy w Sudanie Południowym wskaźnik ten wynosi 155 procent – wynika z raportu ONZ, przygotowanego wspólnie z Mastercard. – Uwzględnienie siły nabywczej pieniądza w koszcie posiłku obnaża skalę problemu niedożywienia – tłumaczą autorzy opracowania.

Przeprowadzając badanie „Liczenie ziaren fasoli: prawdziwy koszt żywności na świecie”, najpierw skomponowano zwykły posiłek (gulasz z fasoli lub innych warzyw strączkowych, z dodatkiem węglowodanów naturalnych dla miejscowej diety), opracowano ilość każdego składnika i wyliczono łączną wagę zakupionych produktów żywnościowych oraz końcową wagę posiłku gotowego do spożycia. A potem koszt składników na jedną porcję obliczono w walucie każdego z krajów objętych badaniem.

Średni dzienny budżet na osobę określono w walucie rodzimej, bazując na wysokości krajowego PKB na osobę. W przypadku krajów, dla których nie były dostępne informacje o PKB, posłużono się danymi pochodzącymi z innych źródeł (stąd rozbieżności przy niektórych wynikach). W badaniu obliczono także, jaka część średniego dziennego dochodu netto w każdym kraju jest potrzebna do zakupu jednego posiłku. Następnie obliczono teoretyczną cenę posiłku w cenach nowojorskich, mnożąc wskaźnik procentowy cena/dniówka przez budżet dzienny dostępny dla statystycznego nowojorczyka (niespełna 208 dolarów).

Raport „Liczenie ziaren fasoli” ujawnia krzywdzące nierówności w dostępie do jedzenia. Dzięki współpracy z Mastercard mogliśmy dogłębnie przebadać przyczyny ubóstwa, ale też znaleźć nowatorskie rozwiązania pozwalające zminimalizować zgubne skutki konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych czy innych tragedii powodujących zakłócenia w dostawach żywności. Nasze nowe badanie pokazuje, jak pilne są wspólne działania nakierowane na zakończenie konfliktów i pokonanie problemu głodu do 2030 r. – podkreśla David Beasley, dyrektor wykonawczy w World Food Programme (Światowy Program Żywnościowy ONZ).

Ile dolarów za potrawkę z fasoli?

W Nowym Jorku przygotowanie potrawki z fasoli kosztuje 1,20 dolara. Kwota ta stanowi 0,6 proc. średniego dziennego dochodu. Z kolei w Sudanie Południowym, kraju o najgorszych wynikach, talerz jedzenia kosztuje 268 razy więcej, czyli 321,70 dolara, jeśli w obliczeniach uwzględnione zostaną warunki rynkowe takie, jak w Nowym Jorku. A w Nigerii wydatek ten sięgnąłby 200 dolarów, czyli byłby 167 razy większy niż w USA.

Zakładając amerykańskie warunki ekonomiczne, w Polsce ryż z fasolą kosztowałby 5,5 dolara (ok. 20 zł), czyli byłby 4,5 razy większy niż w Nowym Jorku, ale 58 razy mniejszy niż w Sudanie Południowym. Z kolei jeśli za podstawę obliczeń przyjęlibyśmy warunki panujące w Polsce, koszt podstawowego posiłku w Sudanie Południowym wyniósłby ponad 200 zł, a w Nigerii 157 zł.

To pokazuje, z jak wielkim wyzwaniem zmagają się mieszkańcy najbiedniejszych rejonów naszego globu – tłumaczą autorzy.

Kraje i terytoria, które najgorzej wypadły w badaniu to:

fot. Mastercard

foto główne: Pexels, pixabay.com, CCo