Przejdź do treści

Niższy ZUS przez trzy, a nie dwa lata. Rząd pracuje nad ustawą

Mamy dobrą wiadomość dla początkujących przedsiębiorców. Trwają prace nad projektem ustawy, która ma wydłużyć okres obowiązywania „małego ZUS-u”. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, obniżone składki będzie można płacić nie przez dwa, a przez trzy lata.

Aktualnie, zakładając własną firmę, przez dwa lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, można skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Łącznie wynoszą one 487,90 złotych, zamiast 1 172,56 złotych, które płacą przedsiębiorcy z dłuższym stażem.

Rząd pracuje jednak nad projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa ma zmienić długość preferencyjnego okresu opłacania składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność.

Część z przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności w dwóch pierwszych latach jej prowadzenia. Proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach) – czytamy w uzasadnieniu.

Proponowane rozwiązanie, jak tłumaczą autorzy projektu, wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw. Za opracowanie nowelizacji odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowym celem projektu ustawy jest ułatwienie prowadzenia działalności pozarolniczej w pierwszych latach od jej rozpoczęcia, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności zawodowej poprzez wydłużenie okresu preferencyjnego opłacania składek i obniżenie w związku z powyższym kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Zaletą rozwiązania jest oddziaływanie w sposób jednakowy na wszystkie osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność, bez jakiegokolwiek różnicowania – argumentują twórcy projektu.

Co trzeba wiedzieć o „małym ZUS-ie”?

Płacąc składki na preferencyjnych zasadach, trzeba liczyć się z tym, że w przyszłości będziemy otrzymywać niższe świadczenia emerytalne czy rentowe, niż w przypadku, gdybyśmy przez cały okres opłacania ZUS-u, odprowadzali składki w pełnej wysokości.

Są też pewne sytuacje, w których z „małego ZUS-u” skorzystać nie można. Ulga nie przysługuje, jeżeli w ramach naszej firmy, dla byłego pracodawcy świadczymy te same usługi, które wykonywaliśmy przez dwa lata przed startem własnej działalności.

Ograniczenie w korzystaniu z możliwości płacenia mniejszych składek istnieje także w przypadku początkujących przedsiębiorców, którzy wcześniej prowadzili jakąkolwiek firmę, np. jednoosobową działalność gospodarczą i nie minęło jeszcze 5 lat od jej zamknięcia.

Preferencyjne składki dotyczą przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, bądź w formie spółki cywilnej. Ulga ta nie dotyczy spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z o.o. Poza tym, są z niej wykluczeni twórcy i artyści.

fot. pompi, pixabay.com, CC0