Notowania złota i srebra

CO TO JEST CENA SPOT?

Cena SPOT to po prostu wartość rynkowa kruszcu wyznaczana na giełdzie. Ustalana jest na giełdach Comex i londyńskim LBMA. Jest też bazą do wyznaczania cen sprzedaży i skupu u dystrybutorów, podobnie jak kurs walut ustalany przez NBP jest podstawą do wyznaczania cen w kantorach. Różnice w cenie skupu i sprzedaży funkcjonują podobnie do różnic cen walut w kantorach.

OD CZEGO ZALEŻĄ CENY ZŁOTA I SREBRA?

Ceny SPOT metali szlachetnych (ceny złota i srebra) w znacznej mierze uzależnione są m.in. od zasobów naturalnych, kosztu ich wydobycia, ilości danego kruszcu na rynku oraz od sytuacji na rynkach finansowych.

W przypadku kruszców, które możemy nabyć u dystrybutorów, cena składa się z ceny SPOT powiększonej o koszty dostarczenia na rynek oraz marże dilerskie. W praktyce najmniejszym składnikiem ceny są właśnie marże, co jest bardzo charakterystyczne dla branży obrotu metalami szlachetnymi.

Zobacz także: Cena złota i cena srebra