Nowe opodatkowanie złota w Indiach

Sentyment do złota jest silnie zakorzeniony w hinduskiej tradycji narodowej i religii. Rząd poprzez mechanizmy fiskalne stara się oddziaływać na rynek tego kruszcu.

Indie przez wiele lat wiodły prym w światowej produkcji złotej biżuterii. Obecnie znajdują się na drugim miejscu, ustępując Chinom. W pierwszym kwartale tego roku indyjscy jubilerzy zużyli 92,3 ton złota, tj. o 16% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowi to niemal jedną piątą światowego popytu jubilerskiego. Wytwórstwo złotej biżuterii odgrywa ważną rolę w gospodarce Indii wpływając pozytywnie na PKB oraz zatrudnienie. Indie nie posiadają własnych kopalń złota, więc wyroby jubilerskie są wytwarzane w oparciu o złoto pochodzące z importu i recyclingu. Sprowadzaniem złota z zagranicy zajmują się banki państwowe i prywatne, jak również prywatne firmy. Część złota trafia do Indii również z przemytu.

Ceny złota wyrażone w rupiach wzrosły w pierwszym kwartale br. o 3%, wobec 9% wzrostu na LBMA, co było efektem umocnienia indyjskiej waluty wobec dolara amerykańskiego.

Rząd Indii poprzez stawki podatkowe chce oddziaływać na rynek złota. W związku z tym od 1 lipca tego roku zostaną wprowadzone nowe zasady opodatkowania obrotu złotem.

Dotychczas obciążenia fiskalne wynosiły 12,2% a składały się na nie: cło importowe 10%, akcyza 1% i VAT 1,2%. Nowy podatek Goods&Services Tax (GST) zastępujący akcyzę i VAT będzie wynosił 3%. Stawkę cła importowego pozostawiono bez zmian i dalej będzie wynosiła ona 10%. Pomimo, że łączne obciążenia fiskalne będą stanowić 13%, to jednak uczestnicy rynku są zadowoleni, gdyż spodziewano się wyższej stawki GST.

Na branżę jubilerską mają wpływ dwie stawki podatku. Pierwsza, wynosząca 3% dotyczy wyrobów ze złota, najczęściej biżuterii. Druga, stanowiąca 18%, jest nałożona na firmy i osoby fizyczne zapewniające usługi w zakresie produkcji w łańcuchu dostaw. W konsekwencji efektywna stawka podatkowa będzie wynosić od lipca 13,5-14%. Ostatecznie będzie ona zależeć od tego, gdzie jest wytwarzana biżuteria - czy we własnym zakładzie czy w outsourcingu.

Jest to największa zmiana opodatkowania od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy zliberalizowano obrót tym kruszcem. W krótkim terminie nowy podatek GST może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową producentów i konsumentów, jednak analitycy spodziewają się, że w dłuższej perspektywie poprawi się transparentność rynku złota a łańcuch dostaw będzie bardziej efektywny.

Indyjski sektor jubilerski jest bardzo rozdrobniony. Aż 95% wytwórców biżuterii działa na małą skalę. Sprzedaż detaliczna jest zdominowana przez małe biznesy. Duzi sprzedawcy posiadający sieć o zasięgu krajowym i regionalnym odpowiadają tylko za 30% sprzedaży detalicznej.

Przewiduje się, że reforma podatkowa będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Indii a ten przyczyni się do wzrostu popytu na złoto, jak również poprawi sytuację małych, niezależnych producentów i sprzedawców detalicznych.

Opracowano na podstawie raportu World Gold Council – „GST's impact on India's gold market”.

fot. Unsplash, pixabay.com, CC0

Jan Mazurek