Przejdź do treści

O złocie nietrywialnie

Ryzyko kryzysu powoduje ucieczkę do inwestycji w złoto. Popyt na złoto zależy też od jego notowań rynkowych.

10W posiadaniu ludzkości znajduje się 188,3 tys. ton złota o wartości rynkowej 7,4 bln USD, wynika z analizy opracowanej przez World Gold Council. Przez tysiące lat pozyskiwano je różnymi metodami, niejednokrotnie prymitywnymi, natomiast dziś w tym celu stosuje się nowoczesne technologie. Początkowo złoto służyło do wytwarzania ozdób, później bito z niego monety a obecnie odgrywa istotną rolę na rynku finansowym, pełniąc funkcję pieniądza i przedmiot inwestycji. Na rynku finansowym znajduje się 70,6 tys. ton złota, co stanowi 37,5 proc. kruszcu zgromadzonego od zarania ludzkości. Z tej ilości złota przypada na:

  • oficjalny sektor (banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe) – 31,5 tys. ton,
  • sztabki i monety – 37,0 tys. ton,
  • fundusze ETF – 2,2 tys. ton.

W wyrobach jubilerskich znajduje się 88,1 tys. ton (47 proc.) złota. Pozostałe 29,6 tys. ton stanowi złoto, które znalazło zastosowanie w przemyśle oraz to, które nie jest nigdzie zewidencjonowane.

Kopalnie produkowały w ostatnich latach średnio około 3,2 tys. ton złota rocznie. Natomiast ze skupu złomu pochodziło średniorocznie 1,2 tys. ton kruszcu. Od ośmiu lat popyt na złoto ze strony banków centralnych przewyższa wyprzedaże. A jeszcze przed ostatnim kryzysem to one upłynniały posiadane zapasy złota.

Złoto stanowi dziś ważny element rynku finansowego a na jego popyt i w konsekwencji cenę ma wpływ szereg czynników. Do takich należy m.in. dynamika wzrostu gospodarczego. Jak wynika z analiz World Gold Council wzrost PKB o 1 proc. powoduje zwiększenie popytu na biżuterię o 4,3%. Potwierdzają to w szczególności obserwacje z Chin i Indii, gdzie wzrost zamożności społeczeństw przekładał się w ostatnich latach na zwiększenie popytu na złoto. Dynamika PKB wywiera również wpływ na podaż złotego złomu, która zmniejsza się o 5,5 proc., kiedy PKB wzrasta o 1 proc.

WGC przedstawia interesujące wnioski dotyczące zmian popytu na złote sztabki i monety. W przypadku spadku PKB o 1%, popyt zmniejsza się aż o 5%, lecz w następnym roku wzrasta o 7,5%. Natomiast kiedy PKB spada o 1 proc. to inwestycje w fundusze ETF zwiększają się o 3%.

Popyt zależy też od ceny złota. I tak wzrost jego notowań o 1% powoduje spadek popytu na wyroby jubilerskie o 0,6%. Natomiast w przypadku inwestycji w złote sztabki i monety, taka zmiana ceny powoduje wzrost popytu o 0,8%. Od notowań złota zależą też inwestycje realizowane poprzez fundusze ETF. Wg World Gold Council wzrost ceny złota o 1% powoduje analogiczny wzrost inwestycji w fundusze ETF. Jak widać wzrosty ceny złota sprzyjają zainteresowaniu inwestycjami zarówno w złoto w postaci fizycznej jak też w instrumenty finansowe. Wyższe ceny złota zachęcają ludzi do sprzedaży posiadanych wyrobów jubilerskich, która wzrasta o 1,1%, kiedy złoto drożeje o 1%.

Popyt na złoto ze strony banków centralnych zależy od wielkości rezerw walutowych a te zależą od salda na rachunku obrotów bieżących. W ubiegłym stuleciu Niemcy zgromadziły duże rezerwy złota dzięki temu, że odnotowywały wysokie dodatnie saldo obrotów towarowych z zagranicą. Specjaliści z World Gold Council wykazali, że jednoprocentowy wzrost udziału krajów rozwijających się w globalnym PKB skutkuje wzrostem popytu na złoto o 1%.

Jak widać dynamika wzrostu gospodarczego determinuje popyt na złoto, które jest wybierane jako zabezpieczenie na okres pogorszenia koniunktury w gospodarce. Wzrost ceny złota powoduje spadek popytu, ale w obliczu kryzysu ludzie są w stanie zaakceptować wyższe ceny aby zabezpieczyć się przed jego skutkami. Potwierdzeniem tej tezy są lata po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego, kiedy w wyniku silnego popytu cena złota osiągnęła poziom osiem razy wyższy niż przed dekadą.

Opracowano w oparciu o raport World Gold Council “Gold Investor October 2016”