Prawie 75 proc. zadowolonych z ZUS-u. „Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dobrych notowań”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pochwalił się badaniem, przeprowadzonym m.in. wśród naukowców, dziennikarzy, związkowców czy urzędników państwowych wyższego szczebla. – Zakład jeszcze nigdy nie miał tak dobrych notowań wśród liderów opinii – podkreślają w ZUS-ie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie opublikował wyniki badania, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych wśród liderów opinii.

Aktualne badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2018 roku na grupie 101 osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze. W 2018 roku w grupie liderów opinii znalazły się w przeważającym stopniu osoby z wyższym wykształceniem, w znacznej przewadze są to mężczyźni, po 45 roku życia – tłumaczy ZUS.

Ogólna ocena ZUS

Wynika z niego, że ZUS odnotował 16-procentowy przyrost zwolenników (z 57 do 73 proc.)  w porównaniu z poprzednim badaniem z 2016 roku. Z kolei dwa lata temu – w porównaniu z pierwszym badaniem z 2014 roku – wzrost pozytywnego postrzegania zakładu wyniósł 5 punktów procentowych (z 52 do 57 proc.).

Wynik jest miarodajny, bowiem w badaniu przeprowadzonym między połową stycznia a połową marca 2018 roku w zdecydowanej większości uczestniczyli ci sami liderzy opinii, co w dwóch poprzednich edycjach – podkreślają przedstawiciele ZUS-u.

W ZUS-ie tłumaczą, że składowe pozytywnego wizerunku instytucji są dwie. To ogólna wysoka ocena funkcjonowania instytucji oraz wysoki odsetek osób – 70 proc., które nie zrezygnowałyby z ubezpieczenia w ZUS nawet, gdyby była taka prawna możliwość. Tylko 23 proc. zrezygnowałoby z usług publicznych ZUS, pozostali nie mają na ten temat zdania.

Ta dwustopniowość pozytywnego stosunku do ZUS jest niezwykle ważna, oznacza bowiem, że liderzy opinii w zdecydowanej większości nie tylko dobrze oceniają zakład, ale także ufają mu – zaznaczają w ZUS-ie.

Czy pozostałbyś w ZUS, gdyby była możliwość zrezygnować z jego usług?

fot. ZUS

Szczegółowa ocena ZUS

Przedstawiciele zakładu wyliczają, że naukowcy, dziennikarze, urzędnicy i związkowcy postrzegają ZUS jako działający w interesie publicznym (88 proc.), działający uczciwie (85 proc.), rzetelnie i profesjonalnie (89 proc.).

Na wysokim poziomie oceniona została przejrzystość funkcjonowania ZUS: 76 proc. odpowiedzi aprobujących, a zbliżony odsetek badanych uważa, że zakład działa w interesie swoich klientów. Do tej listy sporządzonej przez badanych dodać należy 74 proc. odpowiedzi aprobujących skuteczność i jakość komunikowania się zakładu ze swoimi klientami – dodają.

ZUS: mamy najlepsze notowania w historii

Przypomnijmy, że nie pierwszy raz ZUS chwali się wynikami badania opinii publicznej. We wrześniu ubiegłego roku opublikowano wyniki badania CBOS, zgodnie z którymi pozytywnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oceniało 45 proc. respondentów, co stanowiło 8-procentowy wzrost w porównaniu do poprzednich badań.

Wzrost dobrych opinii to już ugruntowany trend. W 2009 r., w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy został uwzględniony w badaniach CBOS, jego pracę pozytywnie oceniało 20 proc. ankietowanych. W marcu 2012 r. wynik ten był wyższy o 8 proc. We wrześniu 2015 r. pozytywnych ocen ZUS miał 30 proc, zaś w marcu 2016 r. – 34 proc. W ostatnim, marcowym badaniu CBOS, zadowolonych z działalności ZUS było 37 proc. ankietowanych. Co niezwykle ważne, najnowsze, wrześniowe badanie CBOS pokazało, że zadowolonych z pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest więcej niż niezadowolonych. Grupa negatywnie oceniających ZUS spadła o 9 proc. do poziomu 34 proc. Dziś więc oceniających ZUS negatywnie jest o 11 proc. mniej niż tych, co zakład oceniają pozytywnie – wyliczali przedstawiciele zakładu.

Tłumaczyli, że najlepsze notowania ZUS ma wśród grupy emerytów i rencistów.

Jest to odpowiednio 64 i 62 proc. ankietowanych. Niewątpliwie wpływ na poprawę notowań ZUS mają wprowadzone w ostatnim czasie w zakładzie, proklienckie zmiany, w tym przede wszystkim usługa doradcy emerytalnego – dodawali przedstawiciele ZUS-u.

fot. ZUS

foto główne: Katya Austin on Unsplash