OECD ostrzega: wraz z obniżeniem wieku emerytalnego wzrasta ryzyko ubóstwa

W Polsce utrzymuje się silny wzrost gospodarczy i rosną dochody gospodarstw domowych – wynika z nowego raportu OECD. Jego autorzy ostrzegają jednak, że wraz z obniżeniem wieku emerytalnego wzrasta ryzyko ubóstwa wśród osób starszych, zwłaszcza kobiet. 

W poniedziałek 19 marca Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedstawiła najnowszy raport z przeglądu gospodarki Polski. OECD co 2 lata ocenia pozycję Polski w różnych obszarach społeczno-gospodarczych. Tym razem były to: gospodarka, finanse, społeczeństwo, edukacja, zatrudnienie oraz innowacje.

Polska ma silną pozycję. Dynamiczny rynek pracy wraz z programem „Rodzina 500 plus” spowodowały, że rozwój gospodarczy jest bardziej inkluzywny. Wielu ludzi korzysta obecnie z nowych szans i ma do swojej dyspozycji większe dochody – zaznacza Mari Kiviniemi, zastępca sekretarza generalnego OECD.

fot. OECD

Polska powinna rozwinąć zdolność innowacji

Jak wyjaśnia Kiviniemi, nadszedł czas, aby zapewnić dalszy wzrost poziomu życia.

Rozwój innowacyjności, usprawnienie infrastruktury i inwestowanie w umiejętności będzie miało rozstrzygające znaczenie. Rosnący niedobór pracowników, zwłaszcza odpowiednio wykwalifikowanych, sprawia, że pracodawcy zaczynają sobie zdawać sprawę, jak istotne jest inwestowanie w szkolenia. Rząd powinien wykorzystać tę okazję do zaangażowania się i wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie – dodaje Mari Kiviniemi.

Z raportu OECD wynika, że wydatki na badania i rozwój utrzymują się na niskim poziomie, pomimo zwiększenia środków publicznych i wdrożenia ulg podatkowych. A ograniczone zaangażowanie biznesu jest niekorzystne dla szkolnictwa zawodowego, co ogranicza modernizację i poprawę produktywności licznych małych przedsiębiorstw w kraju.

fot. OECD

Polacy szybko się starzeją

Autorzy raportu podkreślają także, że społeczeństwo w Polsce szybko się starzeje.

Przewiduje się, że populacja w wieku produkcyjnym znacznie się zmniejszy w najbliższych dziesięcioleciach – prognozują.

fot. OECD

Niższy wiek emerytalny to większe ryzyko ubóstwa

OECD ostrzega, że wraz z obniżeniem wieku emerytalnego wzrasta ryzyko ubóstwa wśród osób starszych, zwłaszcza kobiet. Ponadto, jak wyjaśniają autorzy raportu, przebieg kariery zawodowej kobiet często nie ma charakteru ciągłego, a na ich sytuację zawodową może również negatywnie wpłynąć niski wiek emerytalny. W raporcie zalecono zarazem, aby uświadamiać pracownikom korzystny wpływ dłuższej pracy na wysokość świadczeń emerytalnych, które otrzymają w przyszłości.

Przypomnijmy, że różnice między wysokością emerytur mężczyzn i kobiet są w naszym kraju ogromne.

fot. OECD

Większe nakłady na priorytetowe obszary

Jak tłumaczą przedstawiciele OECD, zakres opieki nad dziećmi, pomimo wysiłków podejmowanych przez państwo, jest w dalszym ciągu niewystarczający i kosztowny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dodają, że konieczne są tym samym większe inwestycje w opiekę nad dziećmi, tak aby umożliwić łączenie pracy z życiem rodzinnym i zwiększyć liczbę kobiet na rynku pracy.

Autorzy raportu przyznają, że dzięki działaniom podjętym w celu uszczelnienia systemu podatkowego udało się zmniejszyć deficyt budżetowy, pomimo zwiększenia wydatków na świadczenia socjalne.

Potrzebny będzie jednak dalszy wzrost środków lub zmiana ich przeznaczenia, aby umożliwić zwiększenie nakładów na priorytetowe obszary, takie jak infrastruktura publiczna, opieka zdrowotna, a także szkolnictwo wyższe i badania naukowe – wyliczają.

fot. OECD

„Podnieść podatki środowiskowe”

W OECD dodają, że ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT, podwyższenie podatków środowiskowych i zwiększenie progresji w podatku dochodowym przyniosłyby dodatkowy dochód, a jednocześnie przyczyniłyby się do większej równości społecznej i lepszej ochrony środowiska.

W raporcie wskazano też na znaczne nierówności pod względem ogólnego stanu zdrowia Polaków i dostępu do opieki zdrowotnej, a jakość środowiska uznano za gorszą od średniej dla państw OECD.

Podatek od zanieczyszczenia wody i powietrza oraz emisji CO2 jest niski, a korzystanie ze szkodliwych dla środowiska paliw nie jest opodatkowane. Podniesienie podatków środowiskowych stanowiłoby zachętę do zastąpienia przestarzałych wysokoemisyjnych urządzeń węglowych przez bardziej ekologiczne zamienniki – wyjaśniają przedstawiciele OECD.

fot. OECD

Lawinowo rośnie liczba zatrudnianych cudzoziemców

Zdaniem autorów raportu, niezbędna jest również bardziej przejrzysta strategia w zakresie polityki imigracyjnej, pozwalająca na zapewnienie lepszego monitoringu oraz integrację cudzoziemców, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, ochrony ich praw oraz dostępu do systemu oświaty i szkoleń.

fot. OECD

fot. główne: cocoparisienne, pixabay.com, CC0