ZUS chwali się wynikami badania opinii: Polacy mają o nas dobre zdanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pochwalił się wynikami badania, z którego wynika, że prawie 3/4 klientów pozytywnie ocenia jakość świadczonej przez niego obsługi. Szczególnie dobrze o ZUS wypowiadają się przedsiębiorcy i emeryci.

Jak wyliczają przedstawiciele zakładu, blisko 50 proc. badanych przez agencję PBS uważa, że w ostatnich latach poziom obsługi klientów w ZUS poprawił się.

Dziś już 72 proc. respondentów ocenia jakość usług świadczonych przez zakład jako dobre lub bardzo dobre. Co ważne, największy wzrost w liczbie pozytywnych ocen nastąpił w grupie przedsiębiorców. Tutaj pozytywna ocena obsługi w ZUS sięga 76 proc. Zdaniem aż 62,2 proc. badanych przez PBS przedsiębiorców, jakość usług świadczonych w zakładzie poszybowała w ostatnich latach do góry – tłumaczą.

W ZUS-ie dodają, że grupa, która równie pozytywnie ocenia zmiany w obsłudze klientów, to emeryci i renciści. W tej grupie zanotowano 58 proc. ocen pozytywnych.

„Dobrze oceniają nas ci, z którymi mamy systematyczny kontakt”

To nie przypadek, że wysokie oceny notujemy w dwóch grupach klientów, które mają z nami systematyczny kontakt. Zarówno przedsiębiorcy, jak i emeryci oraz renciści na bieżąco dostrzegają wszystkie pozytywne zmiany, jakie wprowadzamy z myślą o naszych klientach – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS .

Jak podkreśla Uścińska, niewątpliwie na wysokie noty u świadczeniobiorców rzutuje wprowadzona w drugiej połowie ubiegłego roku usługa doradcy emerytalnego.

Natomiast wysokie oceny przedsiębiorców to przede wszystkim skutek projektu e-składka, czyli zastąpienia trzech lub czterech przelewów składkowych miesięcznie, jednym przelewem na indywidualny numer rachunku w ZUS – dodaje.

Zdaniem aż 84 proc. respondentów na docenienie zasługują usługi świadczone przez pracowników ZUS na salach obsługi klientów.

87 proc. badanych przez PBS wysoko ocenia uprzejmość i życzliwość pracowników sal obsługi, 84 proc. – czas poświęcony na obsługę, a 83 proc. – skuteczność załatwienia sprawy. Najwyższe oceny jakości bezpośredniej obsługi w swoich placówkach, ZUS odnotował w grupach świadczeniobiorców (88 proc.) i lekarzy (89 proc.) – wyliczają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Badanie PBS zostało przeprowadzone od 15 października do 21 grudnia 2018 r. w ramach 10 tys. wywiadów telefonicznych wśród czterech grup klientów ZUS: świadczeniobiorców, ubezpieczonych, przedsiębiorców i lekarzy.

fot. Wikimedia Commons, Wistula – Own work, CC BY 3.0