Przejdź do treści

Oszczędzamy coraz więcej, ale wciąż jesteśmy w ogonie Europy

W ciągu ostatnich 8 lat oszczędności Polaków wzrosły o około 70% – to jeden z najlepszych wyników na Starym Kontynencie. Do europejskiej czołówki wciąż nam jednak daleko.

Jak wynika z raportu Związku Banków Polskich, Polacy – na tle innych krajów Europy – wciąż wykazują stosunkowo duże przywiązanie do gotówki i depozytów, czyli najniżej oprocentowanych, ale i najbezpieczniejszych form oszczędności.

Według danych OECD ich łączny udział w statystycznym portfelu wynosi 47%. To bardzo dużo, w szczególności, gdy spojrzymy na kraje bardziej rozwinięte takie jak Szwecja czy Holandia, w których udział gotówki i depozytów w oszczędnościach w ostatnim roku wyniósł odpowiednio 13,8% i 16,8%. Co ciekawe, mniej gotówki w portfelach mają od nas także Węgrzy, którzy w tej postaci akumulują jedynie 27% oszczędności – wyliczają autorzy raportu.

Dodają, że niestety, wysoki udział gotówki i depozytów w strukturze naszych oszczędności oznacza mniej środków możliwych do przeznaczenia na korzystniej oprocentowane formy oszczędzania. Takie jak chociażby fundusze inwestycyjne czy emerytalne.

fot. ZBP

Daleko nam do zachodniej Europy

Z raportu „InfoKREDYT: Oszczędzanie” wynika, że co prawda nasze dochody rosną, a wraz z nimi nasze oszczędności, jednakże, ich wartość w przeliczeniu na jedną osobę wciąż jest relatywnie niewielka.

Według danych OECD, która w swoich szacunkach uwzględnia także wartość aktywów na rynku kapitałowym, oszczędności przypadające na jednego obywatela wynoszą obecnie ponad 29 tysięcy dolarów. Oznacza to, iż na przestrzeni ostatnich 8 lat poziom oszczędności zwiększył się w Polsce o około 70%. Wzrost ten jest jednym z najwyższych obserwowanych w Europie – podkreślają przedstawiciele Związku Banków Polskich.

W tym samym czasie, Holendrzy pomnożyli swoje oszczędności o około 44%. A Szwedzi o 51%, czyli o około 20 punktów procentowych mniej niż Polacy.

Patrząc jednak pod względem wartości zgromadzonych środków wciąż daleko nam do zamożniejszych krajów Europy zachodniej. Dla porównania na jednego Holendra przypada 175,7 tys., Szweda 150 tys., a Brytyjczyka 141 tys. dolarów oszczędności, czyli ponad czterokrotnie więcej niż na obywatela Polski. Więcej oszczędności per capita mają od nas także Czesi, Węgrzy, czy nawet Grecy . Odpowiednio 41,5 tys., 36,2 tys., 41,8 tys. dolarów – wyliczają autorzy raportu.

fot. ZBP

Oszczędzamy coraz chętniej

Autorzy raportu wskazują, że skłonność Polaków do oszczędzania rośnie, ale wciąż mamy wiele do nadrobienia. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, stopa oszczędności wzrosła o niespełna 2 punkty procentowe. A prognozy OECD wskazują, że w tym roku wynieść ma ponad 2,5%.

W ciągu najbliższych dwóch lat Polska może osiągnąć wartość zbliżoną do krajów takich jak Czechy i Słowacja (przy utrzymaniu się ich spadkowego trendu). Obecnie Czesi, tak jak i większość Europy, oszczędzają więcej niż Polacy. W 2017 roku ich stopa oszczędności wynosiła 5,5%, czyli o ponad 3,6 p.p. więcej niż Polaków. Jednocześnie daleko nam do czołówki, stopa oszczędności Niemców od lat waha się w granicach 10%, a Szwedów nawet około 16% – wylicza Związek Banków Polskich.

fot. ZBP

Ile mamy długów?

Dobrą wiadomością, płynącą z raportu ZBP, jest niski poziom zadłużenia Polaków.

W stosunku do naszych dochodów, nasze zadłużenie wciąż jest relatywnie niskie. Z szacunków OECD wynika, iż wartość naszych zobowiązań stanowi 63,5% naszych dochodów, podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych takich jak Holandia czy Dania wskaźnik ten znacząco przekracza 250%. Oznacza to że przeciętnie nie zadłużamy się ponad nasz stan – zaznaczają autorzy opracowania.

Zwracają jednak uwagę, że z drugiej strony może to również oznaczać, iż Polacy nie czują się na tyle bezpiecznie materialnie. Albo nie posiadają wystarczającej wiedzy finansowej, aby móc sobie pozwolić na zaciąganie większych zobowiązań.

Warto zauważyć, iż jeśliby analizować tę kwestię jedynie w zakresie depozytów i kredytów w sektorze bankowym to wg danych KNF stosunek kredytów do depozytów wynosi 93% – dodają.

fot. ZBP

foto główne: rawpixel on Unsplash