Oszczędzamy coraz więcej, ale wciąż jesteśmy w ogonie Europy

W ciągu ostatnich 8 lat oszczędności Polaków wzrosły o około 70% - to jeden z najlepszych wyników na Starym Kontynencie. Do europejskiej czołówki wciąż nam jednak daleko.

Jak wynika z raportu Związku Banków Polskich, Polacy - na tle innych krajów Europy - wciąż wykazują stosunkowo duże przywiązanie do gotówki i depozytów, czyli najniżej oprocentowanych, ale i najbezpieczniejszych form oszczędności.

- Według danych OECD ich łączny udział w statystycznym portfelu wynosi 47%. To bardzo dużo, w szczególności, gdy spojrzymy na kraje bardziej rozwinięte takie jak Szwecja czy Holandia, w których udział gotówki i depozytów w oszczędnościach w ostatnim roku wyniósł odpowiednio 13,8% i 16,8%. Co ciekawe, mniej gotówki w portfelach mają od nas także Węgrzy, którzy w tej postaci akumulują jedynie 27% oszczędności - wyliczają autorzy raportu.

Dodają, że niestety, wysoki udział gotówki i depozytów w strukturze naszych oszczędności oznacza mniej środków możliwych do przeznaczenia na korzystniej oprocentowane formy oszczędzania. Takie jak chociażby fundusze inwestycyjne czy emerytalne.

fot. ZBP

Daleko nam do zachodniej Europy

Z raportu "InfoKREDYT: Oszczędzanie" wynika, że co prawda nasze dochody rosną, a wraz z nimi nasze oszczędności, jednakże, ich wartość w przeliczeniu na jedną osobę wciąż jest relatywnie niewielka.

- Według danych OECD, która w swoich szacunkach uwzględnia także wartość aktywów na rynku kapitałowym, oszczędności przypadające na jednego obywatela wynoszą obecnie ponad 29 tysięcy dolarów. Oznacza to, iż na przestrzeni ostatnich 8 lat poziom oszczędności zwiększył się w Polsce o około 70%. Wzrost ten jest jednym z najwyższych obserwowanych w Europie - podkreślają przedstawiciele Związku Banków Polskich.

W tym samym czasie, Holendrzy pomnożyli swoje oszczędności o około 44%. A Szwedzi o 51%, czyli o około 20 punktów procentowych mniej niż Polacy.

- Patrząc jednak pod względem wartości zgromadzonych środków wciąż daleko nam do zamożniejszych krajów Europy zachodniej. Dla porównania na jednego Holendra przypada 175,7 tys., Szweda 150 tys., a Brytyjczyka 141 tys. dolarów oszczędności, czyli ponad czterokrotnie więcej niż na obywatela Polski. Więcej oszczędności per capita mają od nas także Czesi, Węgrzy, czy nawet Grecy . Odpowiednio 41,5 tys., 36,2 tys., 41,8 tys. dolarów - wyliczają autorzy raportu.

fot. ZBP

Oszczędzamy coraz chętniej

Autorzy raportu wskazują, że skłonność Polaków do oszczędzania rośnie, ale wciąż mamy wiele do nadrobienia. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, stopa oszczędności wzrosła o niespełna 2 punkty procentowe. A prognozy OECD wskazują, że w tym roku wynieść ma ponad 2,5%.

- W ciągu najbliższych dwóch lat Polska może osiągnąć wartość zbliżoną do krajów takich jak Czechy i Słowacja (przy utrzymaniu się ich spadkowego trendu). Obecnie Czesi, tak jak i większość Europy, oszczędzają więcej niż Polacy. W 2017 roku ich stopa oszczędności wynosiła 5,5%, czyli o ponad 3,6 p.p. więcej niż Polaków. Jednocześnie daleko nam do czołówki, stopa oszczędności Niemców od lat waha się w granicach 10%, a Szwedów nawet około 16% - wylicza Związek Banków Polskich.

fot. ZBP

Ile mamy długów?

Dobrą wiadomością, płynącą z raportu ZBP, jest niski poziom zadłużenia Polaków.

- W stosunku do naszych dochodów, nasze zadłużenie wciąż jest relatywnie niskie. Z szacunków OECD wynika, iż wartość naszych zobowiązań stanowi 63,5% naszych dochodów, podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych takich jak Holandia czy Dania wskaźnik ten znacząco przekracza 250%. Oznacza to że przeciętnie nie zadłużamy się ponad nasz stan - zaznaczają autorzy opracowania.

Zwracają jednak uwagę, że z drugiej strony może to również oznaczać, iż Polacy nie czują się na tyle bezpiecznie materialnie. Albo nie posiadają wystarczającej wiedzy finansowej, aby móc sobie pozwolić na zaciąganie większych zobowiązań.

- Warto zauważyć, iż jeśliby analizować tę kwestię jedynie w zakresie depozytów i kredytów w sektorze bankowym to wg danych KNF stosunek kredytów do depozytów wynosi 93% - dodają.

fot. ZBP

foto główne: rawpixel on Unsplash

 

Tomasz Matejuk