Przejdź do treści

PAFERE Liberty Weekend 2011 – relacja z Czeszowa

  • Mysaver 

Tegoroczna PAFERE Liberty Weekend już za nami. W tym roku organizator – Polsko – Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – na miejsce imprezy wybrał dolnośląski Czeszów. III edycja PLW zgromadziła blisko 60 uczestników.

Centrum tegorocznego PLW był czeszowski hotel „Niezły Młyn”, należący do przyjaciela Fundacji PAFERE, Bogdana Ludkowskiego. Konferencję otworzył Piotr Toboła-Pertkiewicz (PAFERE). Nie zapomniano też o sponsorach, których założyciel Fundacji, Jan M. Małek uhonorował okolicznościowymi dyplomami.

Otrzymali je Jan Kubań (QBS) i Andrzej Barański (Herbewo) – Złoci Sponsorzy oraz Mennica Wrocławska – srebrny sponsor.

Pierwszego dnia tematyka konferencji skupiła się wokół próby zdefiniowania współczesnych form kradzieży. Można było wysłuchać prelekcji na temat pozytywnej, w określonych sytuacjach, roli zazdrości oraz destrukcyjnej roli legalnej – dokonywanej przez państwo – kradzieży (Victor  Claar – Instytut Actona, USA), reprywatyzacji – pierworodnego grzechu III RP, której nigdy tak naprawdę w naszym kraju nie przeprowadzono (Paweł Toboła-Pertkiewicz, PAFERE), czy inflacji – czym ona jest, dlaczego jej charakter jest grabieżczy i czy grozi ona dzisiejszej Polsce (Bogdan Dąbrowski – TV Biznes).

Mówiono również o grabieżczej naturze biurokracji

Przedstawiając różne jej oblicza i obszary, w których rozwija się wyjątkowo szybko (Paweł Sztąberek – PAFERE, Prokapitalizm.pl), o podatkach i długu publicznym oraz o tym jakie formy kradzieży najtrafniej im odpowiadają (red. Stanisław Michalkiewicz), o moralnych i gospodarczych skutkach korupcji oraz o tym jakie są jej przyczyny (Tomasz Tokarski – PAFERE), o tym czy w systemie rezerwy cząstkowej należycie chroniona jest nasza własność zdeponowana w bankach (prof. Witold Kwaśnicki). Pierwszą część konferencji zakończył wykład o monopolach, ich szkodliwym wpływie na funkcjonowanie wolnego rynku, oraz skutkach jakie wywołują one dla konsumentów (Grzegorz Jaeger – PAFERE). W podsumowaniu tej części konferencji Jan M. Małek przypomniał o najważniejszym imperatywie gospodarczym, Siódmym (wspartym przez Dziesiąte) przykazaniu „Nie kradnij”.

Zwieńczeniem wykładów pierwszego dnia PLW 2011 był panel dyskusyjny poświęcony kryzysom finansowym. Victor Claar (Instytut Actona), Piotr Wojda (Mennica Wrocławska) oraz Bogdan Dąbrowski (TV Biznes) dyskutowali o tym czy grozi nam kryzys, jaki charakter może on przybrać i czy są jakieś sposoby, by się przed nim obronić i by wyjść z niego możliwie najmniej poranionym. Dyskusję prowadził prof. Witold Kwaśnicki.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się pokazem filmu „Soviet Story”

Drugi dzień konferencji

„Polska gospodarka – rynkowa czy rynkowopodobna?” zdominowany został głównie, ale nie tylko, przez praktyków biznesu czyli ludzi, którzy od lat prowadzą firmy i na własnej skórze odczuwają jakość tworzonego w III RP prawa gospodarczego. Jan Kubań z firmy QBS opowiedział, na przykładzie własnej firmy tworzącej oprogramowanie komputerowe, jaką ewolucję, od 1991 roku aż do chwili obecnej, przeszło ustawodawstwo mające wpływ na gospodarkę. Konkludując, że obecnie w Polsce dominuje prawo antygospodarcze. Prof. Andrzej Zybertowicz (UMK, Toruń) mówił o roli tajnych służb i ich wpływie również na procesy gospodarcze, a Stanisław Michalkiewicz o tym jak od 1989 roku zawęża się przestrzeń wolności gospodarczej, podając swoją diagnozę takiego stanu rzeczy.

Dr Rafał Wójcikowski alarmował, że grozi nam katastrofa demograficzna, a na koniec prywatni przedsiębiorcy: Andrzej Barański (Herbewo Kraków), Wojciech Kubań (QBS) i Jan M. Małek zastanawiali się jak można wzmocnić pozycję prywatnych, rodzinnych firm, jak sprawić, by ich głos był bardziej słyszalny, a odbiór społeczny inny od tego, jaki funkcjonuje w głównym nurcie mediów (dominuje negatywny obraz prywatnego przedsiębiorcy).