Przejdź do treści

Pensje w Polsce wzrosną o ponad 140%. Wiemy, kiedy to nastąpi

Do 2040 roku płaca realna w Polsce zwiększy się o 141% – prognozują eksperci z PwC. Mimo tak szybkiego wzrostu, średnie miesięczne wynagrodzenie wciąż będzie sporo niższe niż w dojrzałych gospodarkach na świecie.

Spośród 21 państw przebadanych przez ekonomistów, nasz kraj pod względem dynamiki wzrostu pensji znalazł się na 5. pozycji. Lepszym wynikiem niż Polska będą mogły pochwalić się tylko Indie (wzrost o 222%), Malezja (184%), Indonezja (176%) i Chiny (145%). W tym samym czasie dużo niższy wzrost zanotują Niemcy (41%), Wielka Brytania (29%), Stany Zjednoczone (22%) czy Francja (21%).

Powiększająca się luka na rynku pracy w Polsce wywiera ogromną presję na wzrost wynagrodzeń. Mówimy tu o pełnym przekroju zawodów, od tych najprostszych, poprzez bardziej zaawansowane, wymagające unikalnych kompetencji i umiejętności. Polscy pracodawcy konkurują już nie tylko pomiędzy sobą, ale też z firmami za granicą. Wyjściem z tej sytuacji jest z jednej sytuacji wzrost wynagrodzeń, z drugiej zaś konieczność inwestowania w rozwiązania pracooszczędne, czyli w automatyzację procesów – komentuje Piotr Łuba, partner w firmie doradczej PwC.

Jak tłumaczą eksperci, wysoka pozycja Polski w prognozowanym wzroście wynagrodzeń to z jednej strony efekt szybko rozwijającej się gospodarki, ale także konsekwencja problemów demograficznych. Do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy.

Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat – wylicza PwC.

Do dojrzałych gospodarek wciąż nam będzie daleko

Mimo tak szybkiego wzrostu płac w Polsce, w 2040 roku średnie miesięczne wynagrodzenie będzie niższe niż w dojrzałych gospodarkach na świecie i zbliży się do 3 tys. dolarów. Z kolei w Wielkiej Brytanii osiągnie poziom niemal 4 tys. dol., a w Korei Południowej niemal 5,5 tys. dolarów.

Dodajmy, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku wyniosło 4931,8 złotych, czyli około 1300 dolarów. A to oznacza, że wzrosło rok do roku o 7,5%.

Prognozy dotyczące wzrostu średniego wynagrodzenia do 2040 r. przygotowali ekonomiści PwC z Wielkiej Brytanii, uwzględniając dane z czterech obszarów: średnie pensje za rok bazowy 2017, wzrost wydajności pracy, różnicę pomiędzy wzrostem wydajności pracy i rzeczywistym wzrostem wynagrodzeń oraz prognozowane zmiany realnych kursów walutowych.

foto główne: Sharon McCutcheon on Unsplash