Skarbówka wypełni PIT za ciebie. Co czwarty podatnik nie będzie musiał nic robić

Od przyszłego roku rozliczanie się z fiskusem będzie jeszcze łatwiejsze. Skarbówka przygotuje wypełnionego PIT-a bez konieczności składania wniosku przez podatnika, a ci, którzy złożą zeznanie roczne przez internet, szybciej otrzymają zwrot nadpłaty.

W środę 28 sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wprowadzić kolejne uproszczenia w rozliczaniu corocznej deklaracji PIT.

- Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej nie musimy już wymagać od podatników wypełniania wniosków lub deklaracji, aby spełnili ten obowiązek. Chcemy, aby to urząd skarbowy wypełniał zeznanie i udostępniał je podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia - tłumaczy minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Przystąp do Klubu Goldenmark

To oznacza, że od rozliczeń dochodów za 2018 roku podatnicy nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych. Zostaną one sporządzone przez KAS i udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym. W takim zeznaniu będą oni mogli wskazać lub zaktualizować numeru rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.

Dodatkowo podatnicy, którzy złożą zeznanie przez internet, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia zeznania.

Diamenty od A do Z - pobierz darmowy ebook

Skarbówka przygotuje PIT dla wszystkich

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Jak tłumaczy resort finansów, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni PIT na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie trzeba będzie robić. Wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

Zeznanie będzie można również zmodyfikować, np. w zakresie wyboru formy opodatkowania (wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci) czy wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku, a także uzupełnić o dane, których nie posiada KAS. Czyli choćby o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy rożne odliczenia. Następnie zeznanie trzeba zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

Zeznanie przygotowane przez KAS będzie można również odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Ułatwienia już w przyszłym roku

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 roku, zeznania będą dostępne dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Z kolei od rozliczeń za 2019 rok, zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Jak zapowiada resort finansów, w przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu), otrzyma on wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

- Aplikacja, w której zostaną udostępnione zeznania podatkowe, będzie zapewniać nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego - dodają urzędnicy.

Co czwarty podatnik nie będzie musiał nic robić

Jak tłumaczy ministerstwo, wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Równocześnie – w każdym przypadku – podatnik będzie mógł sprawdzić swój e-PIT, zmienić go, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić OPP, na rzecz której chce przekazać 1 proc. podatku należnego.

A podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal składać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w formie papierowej albo elektronicznej.

fot. Mateuszgdynia - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Tomasz Matejuk