Przejdź do treści

Skarbówka wypełni PIT za ciebie. Co czwarty podatnik nie będzie musiał nic robić

Od przyszłego roku rozliczanie się z fiskusem będzie jeszcze łatwiejsze. Skarbówka przygotuje wypełnionego PIT-a bez konieczności składania wniosku przez podatnika, a ci, którzy złożą zeznanie roczne przez internet, szybciej otrzymają zwrot nadpłaty.

W środę 28 sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wprowadzić kolejne uproszczenia w rozliczaniu corocznej deklaracji PIT.

Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej nie musimy już wymagać od podatników wypełniania wniosków lub deklaracji, aby spełnili ten obowiązek. Chcemy, aby to urząd skarbowy wypełniał zeznanie i udostępniał je podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia – tłumaczy minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

To oznacza, że od rozliczeń dochodów za 2018 roku podatnicy nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych. Zostaną one sporządzone przez KAS i udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym. W takim zeznaniu będą oni mogli wskazać lub zaktualizować numeru rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.

Dodatkowo podatnicy, którzy złożą zeznanie przez internet, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia zeznania.

Skarbówka przygotuje PIT dla wszystkich

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Jak tłumaczy resort finansów, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni PIT na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie trzeba będzie robić. Wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

Zeznanie będzie można również zmodyfikować, np. w zakresie wyboru formy opodatkowania (wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci) czy wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku, a także uzupełnić o dane, których nie posiada KAS. Czyli choćby o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy rożne odliczenia. Następnie zeznanie trzeba zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

Zeznanie przygotowane przez KAS będzie można również odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Ułatwienia już w przyszłym roku

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 roku, zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Z kolei od rozliczeń za 2019 rok, zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Jak zapowiada resort finansów, w przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu), otrzyma on wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

Aplikacja, w której zostaną udostępnione zeznania podatkowe, będzie zapewniać nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego – dodają urzędnicy.

Co czwarty podatnik nie będzie musiał nic robić

Jak tłumaczy ministerstwo, wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Równocześnie – w każdym przypadku – podatnik będzie mógł sprawdzić swój e-PIT, zmienić go, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić OPP, na rzecz której chce przekazać 1 proc. podatku należnego.

A podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal składać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w formie papierowej albo elektronicznej.

fot. Mateuszgdynia – Praca własna, CC BY-SA 4.0