Przejdź do treści

Podróż do wnętrza Ziemi – diamenty

  • Mysaver 

Gdzie zaczyna się historia? W Ziemi, na bardzo dużych głębokościach i w iście piekielnych temperaturach. Złoża diamentów dzielimy na pierwotne – znajdujące się w miejscu w którym powstały i wtórne czyli przeniesione.

Do tych pierwszych możemy zaliczyć złoża kimberlitowe, które występują w Afryce Pd. i Brazylii. Mniej spotykane to złoża perydotowe. Złoża wtórne tworzą się w wyniku obsunięcia materiału diamentonośnego, lub przy ich podchodzeniu ku powierzchni a następnie odłączeniu. Często złoża występują w dolinach i korytach rzek tak jest np. w Birmie, Kongo czy Brazylii.

Jedne z najbardziej znanych złóż diamentów występują w Indiach, o najwyższym gatunku kamieni pod względem czystości, połysku czy przezroczystości. Największe i najbardziej znane diamenty odkryto w Republice Południowej Afryki. Przemysłowym dostawcą diamentów jest Demokratyczna Republika Konga (ok. 65% produkcji światowej). Do czołówki krajów o największym wydobyciu diamentów można zaliczyć też Rosję, Australię, Brazylię, Botswanę, Sierra Leone, Senegal czy Kanadę.

Gdy już wiemy gdzie szukać diamentów, warto mieć świadomość że jest to najtwardszy minerał w skali Mosha rysuje inne minerały, a sam daje się zarysować tylko innym diamentem. Dzięki wielu właściwościom fizycznym ten piękny kamień jest wykorzystywany przy produkcji materiałów ściernych, narzędzi tnących czy skrawających (m.in. noży do cięcia szkła). Wykorzystuje się diamenty jako elementy w aparaturze naukowej i medycznej. Ze względu na twardość używany jest do wyrobu twardościomierzy i igieł fonograficznych. Zapotrzebowanie przemysłowe skłoniło naukowców do wytworzenia diamentu syntetycznego, równie twardego i niezwykłego jak naturalny.

Czy da się zniszczyć diament? Niestety tak, poddany temperaturze ponad 820o C zwyczajnie zniknie. Zamieni się w gaz CO2, który jest efektem spalania węgla.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash