Pół roku bez składek na ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Nowi przedsiębiorcy, a także ci, którzy wracają do biznesu po długiej przerwie, przez pół roku nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Tzw. ulga na start ma pomóc w rozkręceniu biznesu osobom startującym z własną działalnością.

Mysaver poleca:

Ulga na start to rozwiązanie, które wprowadziła Konstytucja Biznesu. Jej zapisy weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku. I od tego dnia obowiązuje zwolnienie z ubezpieczeń społecznych przez sześć miesięcy kalendarzowych od podjęcia faktycznej działalności gospodarczej. Dotyczy to także wspólników spółki cywilnej.

Z ulgi mogą skorzystać te osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy albo reaktywują firmę po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

- Drugim istotnym warunkiem jest to, żeby praca nie była wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, dla którego ktoś pracował nie tylko tuż przed otworzeniem własnej firmy, ale także w poprzednim roku kalendarzowym. Chodzi o osoby, które były zatrudnione na etacie albo pracowały w ramach spółdzielczego stosunku pracy - wyjaśnia Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS, niezwykle istotne jest to, że w okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby współpracujące oraz zatrudnieni przez właściciela firmy pracownicy czy zleceniobiorcy. Czyli zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko i wyłącznie osoby prowadzącej działalność.

Jak obliczyć okres ulgi na start?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj.

Przykładowo, jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą 16 maja 2018 roku, 6 miesięcy, za które nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30 listopada 2018 roku.

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. Czyli, jeśli korzystasz z ulgi na start od 4 maja, a od 1 czerwca do 31 lipca zawiesisz działalność, to po jej wznowieniu będziesz mieć prawo do ulgi jeszcze przez 4 miesiące.

A jeśli zrezygnujesz z ulgi na start, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Przykładowo, będziesz korzystać z ulgi przez 2 miesiące, od 1 czerwca do 31 lipca. Następnie od 1 sierpnia zgłosisz się do ubezpieczeń społecznych. Po kolejnych dwóch miesiącach uznasz, że decyzja o rezygnacji była błędna. Nie będziesz mógł jednak skorzystać z ulgi na start ani od 1 sierpnia, ani na bieżąco od 1 października.

Ulga na start - najczęściej zadawane pytania

Przez jaki okres obowiązuje ulga na start?

Ulga na start obowiązuje przez pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca będzie mógł z niej skorzystać, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

  • rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie prowadzi działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres jego działalności

Jakie zmiany wprowadza ulga na start? Czego dokładnie dotyczy?

Dzięki uldze na start przedsiębiorca będzie miał obowiązek, przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy, zgłosić się i opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero po tym okresie będzie miał obowiązek zgłoszenia się także do ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli ktoś rozpoczął działalność w 2017 roku i płaci preferencyjne składki, to czy po wejściu w życie ulgi na start też może z niej skorzystać?

Nie. Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą w 2017 roku korzysta z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez 24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zatem nie może skorzystać już z 6 miesięcy ulgi na start.

Czy po okresie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 24-miesięcznego preferencyjnego ZUS-u?

Tak. Przedsiębiorca, po upływie 6 miesięcy prowadzenia działalności i opłacania tylko składki zdrowotnej, powinien zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Będzie mógł skorzystać z kolejnej, obecnie już istniejącej ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u.

- Oznacza to, że przez następne 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia swojej firmy, będzie mógł opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - tłumaczą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy w trakcie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca będzie podlegał do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

Przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi na start, podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i na to ubezpieczenie musi opłacać składkę. Ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy są dla niego dobrowolne, więc nie musi się do nich zgłaszać i opłacać na nie składek.

Czy osoba, która zakończyła działalność gospodarczą, będzie mogła przy ponownym rozpoczęciu działalności skorzystać z ulgi na start?

Tak, pod warunkiem, że rozpocznie kolejną działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

fot. Wikimedia Commons, Wistula - Own work, CC BY 3.0

 

Tomasz Matejuk