Przejdź do treści

Pół roku bez składek na ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Nowi przedsiębiorcy, a także ci, którzy wracają do biznesu po długiej przerwie, przez pół roku nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Tzw. ulga na start ma pomóc w rozkręceniu biznesu osobom startującym z własną działalnością.

Ulga na start to rozwiązanie, które wprowadziła Konstytucja Biznesu. Jej zapisy weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku. I od tego dnia obowiązuje zwolnienie z ubezpieczeń społecznych przez sześć miesięcy kalendarzowych od podjęcia faktycznej działalności gospodarczej. Dotyczy to także wspólników spółki cywilnej.

Z ulgi mogą skorzystać te osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy albo reaktywują firmę po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

Drugim istotnym warunkiem jest to, żeby praca nie była wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, dla którego ktoś pracował nie tylko tuż przed otworzeniem własnej firmy, ale także w poprzednim roku kalendarzowym. Chodzi o osoby, które były zatrudnione na etacie albo pracowały w ramach spółdzielczego stosunku pracy – wyjaśnia Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak podkreślają przedstawiciele ZUS, niezwykle istotne jest to, że w okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby współpracujące oraz zatrudnieni przez właściciela firmy pracownicy czy zleceniobiorcy. Czyli zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko i wyłącznie osoby prowadzącej działalność.

Jak obliczyć okres ulgi na start?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj.

Przykładowo, jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą 16 maja 2018 roku, 6 miesięcy, za które nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30 listopada 2018 roku.

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. Czyli, jeśli korzystasz z ulgi na start od 4 maja, a od 1 czerwca do 31 lipca zawiesisz działalność, to po jej wznowieniu będziesz mieć prawo do ulgi jeszcze przez 4 miesiące.

A jeśli zrezygnujesz z ulgi na start, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Przykładowo, będziesz korzystać z ulgi przez 2 miesiące, od 1 czerwca do 31 lipca. Następnie od 1 sierpnia zgłosisz się do ubezpieczeń społecznych. Po kolejnych dwóch miesiącach uznasz, że decyzja o rezygnacji była błędna. Nie będziesz mógł jednak skorzystać z ulgi na start ani od 1 sierpnia, ani na bieżąco od 1 października.

Ulga na start – najczęściej zadawane pytania

Przez jaki okres obowiązuje ulga na start?

Ulga na start obowiązuje przez pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca będzie mógł z niej skorzystać, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

  • rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie prowadzi działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres jego działalności

Jakie zmiany wprowadza ulga na start? Czego dokładnie dotyczy?

Dzięki uldze na start przedsiębiorca będzie miał obowiązek, przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy, zgłosić się i opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero po tym okresie będzie miał obowiązek zgłoszenia się także do ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli ktoś rozpoczął działalność w 2017 roku i płaci preferencyjne składki, to czy po wejściu w życie ulgi na start też może z niej skorzystać?

Nie. Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą w 2017 roku korzysta z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez 24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zatem nie może skorzystać już z 6 miesięcy ulgi na start.

Czy po okresie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 24-miesięcznego preferencyjnego ZUS-u?

Tak. Przedsiębiorca, po upływie 6 miesięcy prowadzenia działalności i opłacania tylko składki zdrowotnej, powinien zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Będzie mógł skorzystać z kolejnej, obecnie już istniejącej ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u.

Oznacza to, że przez następne 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia swojej firmy, będzie mógł opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia – tłumaczą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy w trakcie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca będzie podlegał do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

Przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi na start, podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i na to ubezpieczenie musi opłacać składkę. Ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy są dla niego dobrowolne, więc nie musi się do nich zgłaszać i opłacać na nie składek.

Czy osoba, która zakończyła działalność gospodarczą, będzie mogła przy ponownym rozpoczęciu działalności skorzystać z ulgi na start?

Tak, pod warunkiem, że rozpocznie kolejną działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

fot. Wikimedia Commons, Wistula – Own work, CC BY 3.0