Przejdź do treści

Popyt w Azji coraz większy, kto go zaspokoi?

  • Mysaver 

W styczniu kontynuowany był odpływ złota z zachodnich magazynów, który jednak lekko wyhamowuje w lutym. Szwajcaria potwierdza przechodzącą przez jej terytorium wędrówkę złota i srebra z Zachodu do Azji. Natomiast w Chinach notowane są rekordowe ilości fizycznych odbiorów złota na Shanghai Gold Exchange, które odzwierciedlają popyt na złoto w tym kraju. Coraz trudniej o zaspokojenie silnego popytu ze Wschodu, co odbiło się na wzroście ceny złota.

W lutym magazyny nie pustoszały

W styczniu z magazynów funduszy ETF oraz Comexu ubyło 61 ton złota. W ubiegłym roku ich zasoby zmniejszyły się o 942 tony. Natomiast stan posiadania największego funduszu ETF, SPDR Gold Trust (GLD) zmniejszył się w ubiegłym roku z 1350 do 798 ton złota (spadek o 552 tony). W styczniu zmniejszył się o kolejnych 5 ton. Natomiast z magazynów Comexu ubyło w ubiegłym roku 102,5 tony złota, a w styczniu ich stan zmniejszył się o 23,2 tony złota.

W lutym, jak do tej pory, trend został lekko odwrócony. Do 21 lutego zasób złota w funduszu GLD zwiększył się bowiem z 793 do 798,3 tony, czyli wrócił do poziomu z końca 2013 r. Co ciekawe, zarówno w styczniu, jak i w lutym można było zauważyć praktycznie naprzemienne przyrosty i spadki zasobów funduszu. Oznacza to, że królewski kruszec wciąż opuszcza magazyny ETF (znajdują się one w Londynie), ale pojawiło się też źródło, które zasila je w złoto. Natomiast na Comexie przybyło w lutym 0,74 tony złota, przy czym ok. 6 ton zmieniło status z eligible na registered. Złoto o statusie eligible, to złoto klientów przechowywane w depozycie, natomiast złoto o statusie registered jest dostępne do rozliczania kontraktów terminowych.

Metale szlachetne wciąż wędrują do Azji

Szwajcarska Federalna Administracja Celna ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że 80 procent eksportu złota i srebra bulionowego trafiło do krajów azjatyckich, natomiast większość importu pochodziła z Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza publikacja takich danych od 1980 r. Najwięcej kruszcu (44 procent) w ujęciu wartościowym trafiło do Hongkongu. Na drugim miejscu znalazły się Indie (14 procent), a dalej Singapur (8,6 procent), Zjednoczone Emiraty Arabskie (7,9 procent) oraz Chiny (6,3 procent). Wartość importu z Wielkiej Brytanii wyniosła 4,87 mld dolarów, co stanowiło 60 procent całości. Na drugim miejscu były Stany Zjednoczone (4,9 procent), a dalej Włochy (3,8 procent), Niemcy (2,8 procent) oraz Tajlandia (2,5 procent). Do wartości importu wliczona jest też wartość srebra, ale, opierając się na danych z 2013 r., stanowi ona jedynie 2,68 procent wartości importu. Biorąc to pod uwagę, po przeliczeniu wartość importu z Wielkiej Brytanii na ilość złota, wychodzi ok. 120 ton. To znacznie więcej niż ilość złota, jaka opuściła ETFy. Musiały więc zostać wykorzystane także inne znajdujące się w Wielkiej Brytanii magazyny, takie jak np. skarbiec Bank Anglii, w którym przechowywane jest złoto wielu banków centralnych.

Rekordowy styczeń na Shanghai Gold Exchange

Styczeń był rekordowy pod względem ilości złota, jaka fizycznie opuściła Shanghai Gold Exchange. Było to aż 246 ton, czyli o 43 procent więcej niż  styczniu 2012 r. Ta liczba przewyższa również miesięczną produkcję złota na świecie. Chiny wydobywają miesięcznie około 35 ton złota, które musi przejść przez SGE. Pozostałe 211 ton musi więc pochodzić albo z importu albo z przetopu. Koos Jansen, autor bloga In Gold We Trust szacuje, że ilość przetopionego złota nie przekracza 25 ton, więc import wyniósłby ok. 186 ton.

Źródło: http://www.silverseek.com

W lutym, jak na razie (stan na 14 lutego), ilość odebranego z SGE złota zwiększyła się o 74 tony. W porównaniu ze styczniem wynik nie wygląda tak imponująco, ale SGE była otwarta dopiero od 7 lutego ze względu na święto Chińskiego Nowego Roku. Jeśli takie tempo utrzymałoby się do końca miesiąca, to zakończyłby się on wynikiem 197 ton. Jak na luty, byłby to równie niesamowity wynik.

 Źródło: http://www.ingoldwetrust.ch

Cena złota wzrosła od początku roku o ok. 10,5 procent, z czego 3,75 procent w styczniu i 6,75 procent w trzech pierwszych tygodniach lutego. Największa część tego wzrostu przypada na okres od ponownego uruchomienia SGE 7 lutego. Zestawiając ten fakt z wyhamowaniem odpływu złota z zachodnich magazynów, można się pokusić o tezę, że coraz trudniej o znalezienie podaży, która zaspokoi apetyt Azjatów.